Flera platser aktuella som infartsparkering

Förslaget på infartsparkering vid Drottningholmskolan fick nobben. Sedan dess har kommunen jobbat för andra alternativ. – Vi måste titta på flera olika lösningar, säger kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M).

  • Publicerad 10:48, 19 feb 2019

Jag tycker inte riktigt att man tar sitt ansvar från alla myndigheter och verk.

Beskedet att den tidigare kostnadsfria parkeringen vid Karusellplan på Lovö avgiftsbelades och tidsbegränsade parkering väckte ont blod hos en lång rad Mälaröbor som pendlar.

Även kommunen låg på för att få till en lösning och ett förslag om infartsparkering vid Drottningholmskolan utreddes. Slottsförvaltningen erbjöd sig att upplåta en yta vid Drottningholmskolan, men bygglovet beviljades inte. Sedan dess har ingen konkret lösning nåtts.

– Vi jobbar jättehårt med den frågan. Både tillsammans med Trafikverket, men även med Fastighetsverket och Drottningholms slottsförvaltning för att hitta en bra lösning, säger Adam Reuterskiöld (M).

Han ser flera potentiella platser som kan bli aktuella.

– Vi tittar väldigt mycket på det. Vi vill gärna ha dem i anslutning till vägen så att busskommunikation blir lätt. De bör ligga vid Ekerövägen, efter Tappström och innan Drottningholm. Där finns egentligen bara två mark­ägare, antingen Wallenberg på Malmvik och Statens fastighetsverk på Lovösidan, säger han.

Kommunens fokus ligger inte bara på Ekerö- och Lovö-sidan.

– Vi tittar också på andra alternativ längre ut. Så att man kan ta buss till till exempel Träkvistavallen och Färingsö Trä eller lite längre ut. Vi måste ha så många alternativ som möjligt. En parkering passar inte alla och dessutom gäller det att ha flera ställen så att man inte drabbas om det är fullt, säger han.

”Tar inte sitt ansvar”

Adam Reuterskiöld upplever att diskussionerna med de inblandade aktörerna går i positiv anda med en lösning som gemensamt mål. Han hade dock hoppats på mer förståelse och draghjälp på vägen dit.

– Jag tycker inte riktigt att man tar sitt ansvar från alla myndigheter och verk. Både Trafikverket, Statens fastighetsverk och inte minst Riksantikvarieämbetet och sådana funktioner som inte direkt har ansvar för trafiken, men som är en del av lösningen. Det gäller att alla förstår att man är en del av lösningen och inte bara tittar på sin egen verksamhet, säger han.

Efter höstens avslag i bygglovsärendet uttryckte Stefan Wirtén, slottsfogde på Kungliga hovstaterna, förvåning. Sedan dess har han inte tagit något nytt steg i frågan.

– Jag gör inte så mycket just nu. Vi fick avslag på den ansökan som vi skickade in för att försöka hjälpa till i rådande situation. Det var kommunen som sade nej så nu tycker jag att kommunen har bollen, säger han.

Fritidshus brann ner till grunden

Nyheter En villa brann i lördags ner till grunden. Två personer fanns i huset när branden bröt ut, men de lyckades ta sig ut på egen hand.måndag 20/5 8:02

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15