VÅRD. Botkyrka har presenterat tre nya åtgärder för vård och omsorg av Botkyrkabor som är smittade av coronaviruset. Foto: Albin Tingstedt

Flera smittade på Botkyrkas äldreboenden

Efter att coronaviruset bekräftats på omsorgsboende i Botkyrka, har kommunen infört nya åtgärder för att minska smittspridningen.

  • Publicerad 12:26, 16 apr 2020

Vi höll ut länge innan vi fick in smittan.

Det var strax innan påskhelgen som de första fallen av coronasmittade personer bekräftades på äldreboenden och stödboenden i Botkyrka kommun.

– Vi har fler konstaterade fall av covid-19 och vi arbetar vidare med att begränsa smittspridning och ge en god och säker vård, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun, i ett uttalande på kommunens hemsida.

Exakt vilket eller vilka boenden som man har konstaterat smitta på är oklart. Detta på grund av patientsekretessen.

Men vad som står klart är att information har gått ut till de närmast anhöriga, och att de boende på ett
coronamsmittat boende vårdas i nära samråd med läkare och sjuksköterska. Den boende vårdas i sin bostad under hela sjukdomstiden och måste vara symtomfri i två dagar innan hen får gå ut igen.

Nya åtgärder

För att minska smittspridningen har kommunen infört nya åtgärder för hur smittade personer med hemtjänst ska tas om hand. Korttidsvård, extra stöd hemma samt anhöriganställningar.

– Vi höll ut länge innan vi fick in smittan och behövde inte aktivera dessa åtgärder förrän nu. Vi arbetar kontinuerligt med att utbilda och stötta vår personal i hygienrutiner och användandet av skyddsutrustning, och har nu gjort ett tydligare stöd kring det, säger Petra Oxonius.

Detta gäller:

De med hemtjänst och stora behov av omvårdnad får korttidsvård. De vårdas alla på samma plats för att begränsa smittspridningen, och får en anpassad vård.

De med hemtjänst men utan personlig omvårdnad får extra stöd. En begränsad personalgrupp hjälper till för att minska antalet personer på besök.

Kommunen erbjuder anställning åt den som vill vårda en nära som har hemtjänst och smittats av coronaviruset.

Visa merVisa mindre