Skolan. Barn i skolåldern är i fokus på olika sätt i politikernas budgetförslag. Foto: Mostphotos

Flera tunga investeringar präglar 2019

Om några veckor ska nästa års budget klubbas. Den här gången finns två politiska blocks budgetförslag att ta ställning till.

  • Publicerad 13:51, 5 nov 2018

Att hitta nya vägar att jobba på är avgörande för vår framtid.

Förra veckan klubbades de tre allianspartiernas budgetförslag i kommunstyrelsen. Ett förslag som präglas av tunga investeringar.

– Vi kommer att investera i en utbyggnad av Sanduddens skola, nya lokaler för Ekebyhovskolan och bygga en helt ny skola i centralt läge, och även ett badhus. Det är de satsningar som påverkar investeringsbudgeten mest och kommer att öka driftskostnaderna mest. Därför satsar vi nu mycket på effektiviseringsarbete. Att hitta nya vägar att jobba på är avgörande för vår framtid, säger kommunalrådet Adam Reuterskiöld (M).

Ordet ”digitalisering” går som en röd tråd genom alliansens budgetförslag.

– Det är den andra stora satsningen. Vi satsar dels på digitalisering i skolan, både som effektivisering och för bättre lärande, att ge eleverna bättre möjligheter. Men även inom socialtjänsterna och omsorgen, för att öka säkerheten och kapaciteten. I den här budgeten siktar vi på att hantera vår framtid bättre, säger Reuterskiöld.

Satsar på elevhälsa

Parallellt med alliansens förslag har även den nya rödblågulgröna koalitionen lagt fram sitt första gemensamma budgetförslag, som även detta presenterades på kommunstyrelsen förra veckan.

– Vi har inte förändrat något i investeringsbudgeten. Vi har prioriterat det som behövs nu och nästa år, säger S-gruppledaren Hanna Svensson.

S, L, MP och Ö väljer bland annat att satsa 2,6 miljoner på att utöka elevhälsan.

– Ekerö ligger väldigt lågt när det gäller tillgång på skolsköterskor och kuratorer. Vi behöver satsa mer, säger Hanna Svensson.

Mälarökoalitionen, som partierna kallar sig, vill i sitt budgetförslag även flytta pengar från tekniska nämnden till barn- och utbildningsnämnden för att anställa fler vaktmästare i kommunala verksamheter. Dessa ska kunna åtgärda de mest akuta bristerna.

– De ska finnas på skolor och i våra fastigheter och kunna minska det kortsiktiga underhållet, säger Hanna Svensson.

Vaktmästarna är också tänkta att fungera som fixarjour för äldre i hemmet, för att hjälpa till med riskfyllda vardagssysslor.

Den 22 november samlas politikerna i kommunfullmäktige för att besluta om vilken budget som ska gälla framöver.

Titta närmare på budgetförslagen

Vill du titta närmare på politikernas budgetförslag? De finns att läsa i sin helhet på kommunens sajt.

Gå till kommunens sammanträdesportal och klicka på ”Kommunstyrelsen”.

Allianspartiernas budgetförslag finns som ett ärende på det senaste mötets dagordning.

Den rödblågulgröna koalitionens förslag ska finnas med i det justerade mötesprotokollet från och med tisdag, den 6 november.

De vill ge annan bild av e-sport

Nyheter En ny förening växer fram på Mälaröarna. Där ska e-sportare samlas och umgås. – Den här föreningen är öppen för alla, säger initiativtagaren Stefan Jernström.tisdag 23/4 6:00