Tillsammans. 17-åriga Anthony, Håkan och Sofie Levin, har tillsammans med Ann-Louise Engvall (t.h.) insett att de är många i Vallentuna som drabbats av samma sak samtidigt. Foto: Elinor Karlin

Flera Vallentunafamiljer får minskat LSS-stöd

2019 tillsatte Vallentuna kommun en ny LSS-grupp som skulle arbeta för mer jämställda och rättssäkra beslut. Men konsekvenserna blev stora för de familjer som nu har fått mindre stöd än tidigare.

  • Publicerad 16:46, 5 mar 2020

Vi får inte längre rättssäkra handläggningar och beslut.

Förälder. Håkan Levin har haft svårt att arbeta eftersom han i perioder är hemma med sonen Anthony. Foto: Elinor Karlin

12 timmar i månaden. Det är så många timmars stöd som kommunen anser att 17-åriga Anthony Levin behöver, trots att förvaltningsrätten bara några månader innan bedömde att han hade ett behov på 100 timmar i månaden. Han är diagnostiserad med bland annat autism och tvångssyndrom, och när han går i skolan så har han dubbla assistenter eftersom han ibland är utåtagerande och behöver mycket stöd.

– Vi kan inte jobba, för det går inte att vara ensam med honom. Vi har varit hemma i fyra månader, han fixar inte en dag själv, säger Sofie Levin, Anthonys mamma. 

Tidigare hade han beslut på totalt 100 timmars insatser i månaden, vilket fick ett abrupt stopp i november 2018 när det blev dags att förnya beslutet. Familjen överklagade beslutet i förvaltningsrätten som gav familjen rätt, men när de ansökte om nya insatser 2019 så sa kommunen återigen nej. 

Oförändrade behov

Nu har de haft ännu en muntlig förhandling med överklagande och väntar på förvaltningsrättens uttalande. I dagsläget är de nere på totalt 12 timmars ledsagning, utan att deras behov har blivit mindre. 

För att hantera de nya förutsättningarna har familjen Levin sökt stöd i ett nystartat nätverk som växer stadigt. Nätverket består av ett 15-tal olika Vallentunafamiljer som alla under 2019 fick stora förändringar jämfört med tidigare i sina nya LSS-beslut. Ann-Louise Engvall är en av de som startat nätverket. Även hon har en 17-årig son som har fått betydligt mindre stöd från kommunen än tidigare, från 30 timmar till 15 timmar i månaden, utan att sonens behov har förändrats.

–  Fram till förra året har det alltid funnits en samverkande dialog med handläggarna om våra behov. LSS-insatserna har fungerat mycket väl sedan de startade 2013. Vid senaste uppföljningen var plötsligt dialogen som bortblåst – det fanns inte möjlighet att resonera med handläggaren, säger Ann-Louise Engvall.

Familjen fick rätt

I kommunens beslut menade socialnämnden att familjen Engvall inte har särskilt annorlunda behov än en familj med normalt utvecklade tonåringar.

Föräldrarna har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och omkring tio familjer i nätverket har gjort detsamma. Den 27 februari lämnade förvaltningsrätten sitt domslut där de gav familjen rätt. Ann-Louise är själv legitimerad arbetsterapeut och är insatt i funktionsnedsatta människors rättigheter till stöd. Många föräldrar varken kan eller orkar gå vidare med överklagan, menar hon.

– Att överklaga till förvaltningsrätten är oerhört svårt och energikrävande för oss. Det är så cyniskt och inhumant av kommunen att driva oss in i energikrävande och samhällsekonomiskt kostsamma rättsprocesser. Vi upplever att vi inte längre får rättssäkra handläggningar och beslut, säger Ann-Louise Engvall. 

Ska ha samma stöd

LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en rättighetslagstiftning (se faktaruta nedan). Det innebär att det är familjens och den funktionsnedsattes behov som ska vara avgörande för beslutet. 

För varje ansökan om LSS-insatser ska det göras en individuell bedömning. Eva Borgström är intressepolitisk samordnare på riksförbundet FUB, en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hon är mycket kritisk till det faktum att så många samtidigt har fått nedskärningar i sina beslut.

– Om deras behov av stöd inte har förändrats så ska de inte ha mindre stöd. De kunde till och med ha rätt till fler timmar i och med att barnen har blivit äldre och föräldraansvaret minskar, säger hon. 

I januari 2018 uppdagades det att socialnämnden i Vallentuna haft ett underskott på 33 miljoner kronor, utan förvarningar. Händelsen resulterade i att dåvarande socialchefen fick lämna sin tjänst. I årsredovisningen för både 2017 och 2018 anger kommunen att socialnämnden stod för en av de största förlusterna, där LSS-placeringar och familjehemsplaceringar var stora kostnadsposter.

– Det låter som att de har fått sparbeting i Vallentuna vilket gör att de är tvungna att skära ner. LSS är en rättighetslagstiftning och kommunens ekonomi får aldrig vara orsaken till att man skär ner på LSS-insatser, säger Eva Borgström.

Så svarar socialchefen på kritiken:

Socialchefen om kritiken mot minskat LSS-stöd

Nya beslut under 2019

Avlösar- och ledsagarservice

17-åring. Hade 100 timmar/månad. Har nu 12 timmar.

17-åring. Hade 30 timmar/månad. Har nu 10 timmar.

Kortidsboende

14-åring. Hade 6 nätter/månad. Har nu 2 nätter.

15-åring. Hade 1 helg/månad. Har nu 0 helger.

14-åring. Hade 4 nätter/månad. Har nu 3 helger.

17-åring. Hade 7 nätter/månad. Har nu 2 nätter.

13-åring. Hade 1 helg/månad. Har nu 0 helger.

15-åring. Hade 5 dygn/månad. Har nu 3 dygn.

24-åring. Hade 168 dygn/år. Har nu 36 dygn.

10 av familjerna i nätverket har överklagat i förvaltningsrätten och väntar nu på beslut. Hittills har förvaltningsrätten gett en av familjerna rätt.

Visa merVisa mindre

Det här gäller

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en individuell rättighetslag och familjens behov ska vara styrande.

Föräldraansvar. När man fattar beslut om en insats ska man också ta hänsyn till hur mycket stöd en förälder normalt skulle ge till sitt barn i den åldern. 

Avlösarservice. En insats för att föräldrarna ska få möjlighet att vårda sin relation och ägna sig åt syskon. 

Ledsagarservice. En insats för individens självständighet. Till exempel ska en ledsagare kunna hänga med på fritidsaktiviteter eller utflykter utanför hemmet.

Kortidsboende. En insats både för att personen ska kunna få möjlighet till rekreation och miljöombyte, men också för att familjen ska kunna få avlastning.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt