Stora ytor. Gustavshills handelsträdgård håller på att byta ut oljeuppvärmningen mot flis, berättar Rolf Gustafsson, vd på företaget. Foto: Daniel Cannervik

Flera verksamheter har fått miljoner i klimatstöd

Nästan 40 miljoner har hittills i år betalats ut till olika klimatsmarta investeringar på Mälaröarna. Gustavshills handelsträdgård är en av dem som gläds åt Naturvårdsverkets stöd.

  • Publicerad 10:27, 11 dec 2018

Sedan 2015 har Naturvårdsverket stöttat olika lokala och regionala åtgärder och projekt som anses ha en hög klimatnytta per investerad krona – under namnet Klimatklivet. Investeringarnas huvudsakliga syfte ska vara att minska växthusgasutsläppen.

I budgeten för 2018 beslutade riksdagen att utöka anslaget för Klimatklivet till 1,5 miljarder kronor 2018, två miljarder kronor 2019 och tre miljarder kronor 2020.

– Om vi ska nå klimatmålen är det viktigt att fler ställer om till klimatsmarta lösningar, sade Nanna Wikholm, projektledare för Klimatklivet, i ett pressmeddelande i slutet av sommaren.

För Mälaröarnas del har nästan 40 miljoner kronor hittills i år beviljats till ett tiotal olika små och stora omställningsprojekt för att minska koldioxidutsläppen.

Huvuddelen av årets totalsumma för Mälaröarna går till Ekerö kommun. I början av året beviljades kommunen stöd på 30 miljoner för det nya närvärmeverk som planeras på Ekerö. Stödet täcker ungefär hälften av investeringskostnaden.

Andra som beviljats stöd är bland andra växthusföretaget Svegro som får 1,8 miljoner och fastighetsföretaget Skå Edeby utveckling som får drygt en miljon, i båda fallen för energikonvertering. Flera verksamheter får stöd för att sätta upp laddstationer för elbilar.

Stödet går till växthus

Hos Gustavshill handelsträdgård, som odlar och säljer blommor i Färentuna, gläds man nu över ett tillskott på nästan 1,2 miljoner, vilket Naturvårdsverket nyligen beviljade.

– Vi byter ut oljan till flis, säger Rolf Gustafsson, vd på familjeföretaget.

Pengarna kommer att användas för konvertering av 12 000 kvadratmeter växthusuppvärmning under de mörka vintermånaderna.

– Vi har redan fliseldning men investerar nu i en panna till. Våra värmepumpar som vi använder från slutet av mars till slutet av oktober är väldigt bra, men vintertid räcker inte den värmen. Den utökade kapaciteten möjliggör att våra oljepannor endast behöver användas i yttersta nödfall vilket är bra för miljöns skull.

Stödet från Naturvårdsverket täcker nästan hälften av kostnaderna. Därmed försvinner den sista oljeeldningen från Gustavshill.

– Vi har börjat förbereda en del, men ska bygga om i januari.

Hur miljömedvetna är ni i övrigt?

– Vi gör mycket. När vi vattnar blommorna samlas överskottet upp i dammar och används igen. Vi samlar regnvatten för att slippa ta brunnsvatten som bör drickas i stället. Vi sprider ut nyttodjur så vi slipper använda bekämpningsmedel, säger Rolf Gustafsson.

Årets ansökan till Klimatklivet är nu stängd, men fler ansökningsomgångar kommer så småningom.

Åtgärder som kan få stöd

Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar inom till exempel transporter, industrier, bostäder och energi.

• Laddinfrastruktur för elfordon

• Biogasanläggningar

• Byte av olja till biogas eller fjärrväme

• Utbyggnad av mindre fjärrvärmenät

• Lustgasdestruktion i sjukvården

• Cykelbanor och infrastruktur för cykel

• Kommunikationsinsatser

Källa: Naturvårdsverket

Fortfarande kritiskt tillstånd efter våldsamt bråk

Nyheter Tillståndet för offret är fortfarande mycket allvarligt en månad efter det våldsamma bråket i en villa i Knalleborg. Två personer sitter häktade misstänkta för händelsen.lördag 15/6 1:15