Flytta! Folkpartiet vill att Tillväxtverket flyttar från Söder till Labyrinten i Hässelby gård. Foto: Maria Svensson

”Flytta statliga verk till Hässelby-Vällingby”

Folkpartiet vill se en flytt av 320 anställda från innerstaden till Västerort. Tillväxtverket till Hässelby gård, Kammarrätten till Vällingby city. Tillväxtverket hälsar att det är intressant men att man redan planerar en flytt: några kvarter bort på Söder.

  • Publicerad 10:43, 17 mar 2015

Det är trist att de statliga myndigheterna ligger som ett pärlband i innerstaden

Flera av Stockholms stads förvaltningar har eller kommer att flytta från innerstan till ytterstan, så som idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. På detta sätt frigörs yta för bostadsbyggande i attraktiva centrala delar samtidigt som man flyttar över arbetstillfällen till ytterstaden.

Nu är det de statliga verkens tur att lämna attraktiva innerstaden. I alla fall om Folkpartiet Stockholm får som de vill.

– Vi tycker att det är trist att de statliga myndigheterna ligger som ett pärlband i innerstaden samtidigt som det finns få statliga arbetsplatser i ytterstaden. Vi kommer nu med ett antal förslag till regeringen om vart statliga myndigheter kan flytta, berättar Malin Hasselblad, biträdande borgarrådssekreterare hos Folkpartiet i Stadshuset.

Får Folkpartiets förslag gehör skulle det innebära hundratals nya jobb i Hässelby och Vällingby i framtiden. FP vill se att Tillväxtverket med sina runt hundra anställda tar sitt pick och pack från från Södermalm till Labyrinten i Hässelby Gård medan Kammarrätten, runt 220 anställda, flyttar från Riddarholmen till Vällingby city. Malin Hasselblad igen:

– Vi vill också göra det här för att visa att hela Stockholm är attraktivt att verka i och investera i.

Tillväxtverket hälsar att det i och för sig är ett spännande förslag men att man redan har en planerad flytt från Götgatan. Ny adress: Västgötagatan några kvarter bort.

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt