Foto: Mostphotos

Flyttades trots läkarens protester – dog

En patient med akuta kirurgiska behov vårdades på gynekologmottagningen. En flyttades trots att en läkare protesterade. Båda avled. Nu lex Maria-anmäler Karolinska sjukhuset i Huddinge händelserna som inträffade på grund av platsbrist, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

  • Publicerad 13:44, 14 jan 2019

Två patienter har avlidit på Karolinska sjukhuset i Huddinge i samband med den rådande platsbristen. En av patienterna som behövde opereras akut vårdades på en gynekologmottagning och den andra flyttades trots att en läkare protesterat mot flytten, som hen tyckte var olämplig. Det rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

– I det ansträngda läge vi har i Stockholm just nu är patientsäkerheten det absolut viktigaste, säger patientområdeschef Lennart Adamsson till nyhetsbyrån.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Att patienter på Karolinska Huddinge får vårdas på en annan avdelning än den mest passande är ingen ovanlighet. Enligt Lennart Adamsson beror platsbristen bland annat på den snabbt ökande befolkningen i Stockholmsregionen kombinerat med omorganisering av Karolinska sjukhuset i Solna.

Brist på sjuksköterskor

– Resurserna var kanske inte fördelade fullt ut på bästa sätt. Men den absolut största orsaken till vårdplatsbristen är bristen på sjuksköterskor. I länet får vi nästan inga svar alls på jobbannonserna, säger Lennart Adamsson till Nyhetsbyrån Siren.

Det är inte säkert att utgången i de lex Maria-anmälda fallen hade varit annorlunda om de hade fått vård på rätt plats. Men det är enligt Lennart Adamsson en fara för patienten när vården inte kan utföras på rätt avdelning.

Öppnar en till avdelning

Endast hälften, 12 av 24, av vårdplatserna för akutkirurgisk vård är för tillfället öppna i Huddinge. Men efter dessa händelser ska en till avdelning öppna. Sjukhuset håller för närvarande på att rekrytera sjuksköterskor och satsningen på att öppna fler vårdplatser förväntas vara klar efter sommaren i år.

– Det är väldigt positivt att ledningen insåg allvaret och vi fick den här nysatsningen, säger Lennart Adamsson till Nyhetsbyrån Siren.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android