Underskott. Det finns för få bostäder för personer med funktionsnedsättning i Västerort. Foto: Sacharias Källdén

För få LSS-bostäder i Västerort

Bostäder för personer med funktionsnedsättning är för få. I Västerort kan det saknas så många som 366 bostäder de kommande tio åren.

  • Publicerad 11:34, 23 mar 2020

Sweco har på uppdrag av region Västerort gjort en kartläggning över hur det står till med bostäder med särskilt service för personer med funktionsnedsättning enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen) under åren 2020 till 2030.

I Västerort, alltså Bromma, Hässelby/Vällingby, Rinkeby/Kista samt Spånga/Tensta är bostäderna alldeles för få.

– Det finns ett stort underskott, det gäller i hela staden. Det har sett ut så länge och det är långa byggprocesser som gör att det inte på ett snabbt sätt går att tillgodose behovet, säger Moa Edin, verksamhetscontroller på stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta.

I stadsdelarnas egen bedömning behövs ytterligare 366 bostäder för personer med funktionsnedsättning för att möta behovet från och med nu och under de kommande tio åren, medan Swecos prognos är att det behövs ytterligare 179 bostäder.

– Vi märker att i en jämförelse mellan regionernas uppskattning och Swecos prognos så skiljer sig uppgifterna åt. Det är svårt att säga om det är vi som överskattar behovet eller vad skillnaden består i. Vi kan bara konstatera att det är svårt att uppskatta behovet i en tioårsperiod, säger Moa Edin och fortsätter:

– Slutsatsen är att det är ett jättestort underskott i Västerort och staden i stort, det största underskottet gäller nu fram till 2025.

Stadsövergripande boendeplan

Socialförvaltningen väger ihop stadsdelarnas boendeplaner till en gemensam och övergripande för hela staden. Den blir klar i maj och skickas då vidare till kommunstyrelsen.

– Målet är att vi ska skapa variation och skapa ett utbud av LSS-bostäder. Boendeplanerna är dokument som syftar till att man ska få syn på vart behoven finns, säger Anna Colliander, utredare på socialförvaltningen.

I den övergripande planen lämnas rekommendationer, men det är för tidigt att säga vad åtgärderna blir för att möta behovet av bostäder för personer med funktionsnedsättning.

– I den stadsövergripande boendeplanen lämnar vi åtgärdsförslag, men stadsdelarna fattar beslut om utbyggnad själva.

Befintliga boenden för personer med funktionsnedsättning i Västerort

I region västerort finns totalt 386 lägenheter enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen).

✓ Hässelby-Vällingby 123 lägenheter

✓ Bromma 102 lägenheter

✓ Spånga-Tensta 44 lägenheter

✓ Rinkeby-Kista 117 lägenheter

Fristad får 100 vårdplatser – redan nästa vecka

Nyheter Ska avlasta vården Under helgen pågår förberedelserna för att öppna 100 vårdplatser i servicehuset Fristad i Bromsten, som egentligen håller på att avvecklas. Tanken är att det hela ska avlasta den tungt belastade...fredag 27/3 17:19

Därför drabbas Järvaborna hårt av corona

Nyheter Ahmed Abdirahman: Handlar om segregation I veckan meddelade Region Stockholm att coronaviruset drabbat Järva extra hårt. Men det beror inte bara på informationsbrist, utan om problematik kopplat till segregation. Det säger Järvaveckans...fredag 27/3 16:33

Vi är Västerort

    Stockholm Direkt