Daniel Andersson, Marie Williams och Clara Törnvall är mycket oroliga över evakueringen och sättet som besluten har fattats på. "Skolan har hela tiden fört en envägskommunikation, vi föräldrar vill ha en dialog", säger Marie Williams. Foto: Elinor Karlin

Föräldrailska över skolevakuering i Enskede

Enskede skolas låg- och mellanstadieelever evakueras till Lindeskolan i två år. Men föräldrar är starkt kritiska till hur projektet har planerats.

  • Publicerad 19:30, 31 okt 2019

I minst två år kommer Enskede skolas låg- och mellanstadieelever gå i en annan skola, med start nästa höst. Detta blir verklighet när utbildningsnämnden fattar det slutliga genomförandebeslutet i vår. 1,5 kilometer norrut öppnar Lindeskolan sina portar medan Enskede skola genomgår en omfattande renovering. Alldeles för långt bort för så små barn, anser ett flertal föräldrar som SöderortDirekt träffar på skolgården. 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/enskede-elever-evakueras-till-lindeskolan/repsjq!Y1BVLBo15yAxbs2EI1X4w/

– Jag vet inte hur mitt barn ska komma till skolan, jag kanske måste gå ner i arbetstid. Man kan inte cykla hela året, säger Clara Törnvall, som har barn i förskoleklass och själv inte har någon bil.

Vill att de äldre ska flytta

Föräldrarna som är här i dag har barn i flera årskurser, från förskoleklass till högstadium. De är alla överens om att det vore bättre om låg- och mellanstadiet fick stanna. Men enligt skolans rektor Sofia Stenberg är den lösningen olämplig. 

– Lindeskolan kan erbjuda en betydligt tryggare skolmiljö än Enskede skola kommer kunna göra under byggtiden. De elever som går kvar på Enskede skola kommer att få det ansträngande. Vi gör bedömningen att detta förslag är det som är bäst för eleverna, säger rektor Sofia Stenberg.

Tung trafik kring nya skolan

Området kring Lindeskolan är föremål för stora byggprojekt, bland annat planeras här en arbetstunnel för det nya tunnelbanebygget. Den tunga trafiken i området oroar Enskede skolas föräldrar, som menar att den övertrumfar byggkaoset på skolområdet. 

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/bakslag-for-utbyggnad-av-enskede-skola/repsbn!Ai2ObRYEVYKNFFfFgrB1eQ/

– Om man vill så kan man anpassa renoveringen så att det funkar för de yngre barnen. Jag har hellre mina barn i temporära paviljonger än att de flyttar, säger Daniel Andersson, som har barn i förskoleklass samt årskurs 2 och 5.

Försenad renovering får konsekvenser

De är alla besvikna på att informationen kommit sent och att ingen har velat föra en dialog över möjliga alternativa lösningar. "Stressade beslut", är sättet de beskriver situationen på. Men det finns en anledning till det, säger Sofia Stenberg.

– Våra lokaler behöver ses över, de fungerar inte i dag. Om det här inte blir av så kommer det få konsekvenser för skolan, och då behöver elevantalet ses över, säger Sofia Stenberg.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/skolor-i-enskede-och-arsta-byggs-ut-nasta-ar/reprkA!rPcHZ9cJPOHfM4Rib1eMIA/

En renovering är välkommen, enligt föräldrarna. Men de tycker ändå inte att planeringen håller.

– Jag känner mig helt lurad. Beskedet kom efter skolvalet och hade jag vetat det här hade jag valt en annan skola, säger Clara Törnvall.

Kritiken: Så svarar skolan

Det är långt till Lindeskolan. “De allra flesta av våra elever bor inom 2 kilometer från Lindeskolan, det får anses vara i närområdet”, säger rektor Sofia Stenberg. 

Barnen är för små för att flytta. “Jag förstår att det för föräldrar blir påfrestande, men för eleverna så kommer de ha en bättre skolgång där.” 

Det är för tung trafik kring Lindeskolan. “Det är naturligtvis en sådan fråga som utbildningsförvaltningen och trafikkontoret får övervaka, oavsett vilka skolbarn som går där. Stora delar av Enskede skola kommer att vara en byggarbetsplats.”

Informationen har kommit för sent. “Det är viktigt att komma ihåg att vi inte har så mycket mer information än det vi gick ut med i juni. De som kanske har fått mer bristfällig information är de som tillkommit under hösten. Vi har försökt ta upp det här under föräldramöten och vi ska hålla ett informationsmöte i november.”

Visa merVisa mindre