Fullt. Många elever från Sörgårdsskolan fick inte plats på högstadiet i Vinsta grundskola västra. Istället blev de placerade på Trollbodaskolan. Foto: Mikael Andersson

Föräldraoro: Lång resväg när barnen byter skola

Efter beskedet om skolvalet som kom i mars har flera Vällingbyföräldrar reagerat starkt på att deras barn ska flyttas till Trollbodaskolan i Hässelby. Anledningen är att restiden kollektivt blir mycket längre för barnen.

  • Publicerad 16:20, 4 apr 2019

Förvånad. Johanna Iroegbu anser att resan kollektivt inte räknas med i närhetsprincipen. Foto: Privat

Föräldrarna i Vällingby är kritiska mot att närhetsprincipen (se faktaruta) inte tar hänsyn till tiden det tar att resa kollektivt.

Thomas Björklunds son ska flytta från Sörgårdsskolan i Vällingby till Trollbodaskolan i Hässelby villastad, och upplever att det är ett orättvist system. Sonen hade sökt om att få börja i Vinstra grundskola västra.

– Hur kan man skicka iväg 12-åringar att gå eller cykla genom en mörk skog på vintern? För vår son kommer det ta 45 minuter att resa kommunalt med flera bussbyten. Idag har han 300 meter till skolan, säger han.

Var ett självklart val

Även Johanna Iroegbus dotter går i Sörgårdsskolan och sökte till Vinsta västra. Eftersom dottern redan har vissa lektioner på Vinsta var det ett självklart val att välja just den skolan.

– Det kändes som en trygghet, hennes storebror går redan där och jag tänkte på närhetsprincipen och att det inte borde vara några större problem, säger hon.

Därför blev hon förvånad när beskedet kom om att dottern blivit placerad på Trollbodaskolan. Att cykla totalt åtta kilometer per dag på vintern menar hon inte är hållbart, och för dottern skulle det ta 50 minuter med kollektiv resväg.

– Det här ställer enorma krav på föräldrarna, vi har börjat prata om att någon kanske kan skjutsa en dag, och någon den andra. Men det ställer krav på arbetstider som fungerar, att man har bil och så vidare. Jag upplever att det finns en stark oro bland föräldrarna, säger Johanna Iroegbu.

Nu har runt femton föräldrar skickat in en överklagan till utbildningsnämnden.

Susan Ottosen är pressekreterare på utbildningsförvaltningen, och säger att närhetsprincipen endast går efter distansen för gång- och cykelväg, och inte hur lång tid det tar att resa med kollektivtrafik.

Är det rimligt att gå och cykla totalt 8 kilometer under en dag på vintern för ett barn?

– Det är trafikkontorets gång- och cykelvägnät som ligger till grund för våra beräkningar. SL-kort kan beviljas om vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts och avståndet överstiger 4 kilometer mellan folkbokföringsadressen och den skola eleverna anvisats till, skriver Susan Ottosen.

Relativa närhetsprincipen

När en elev ska placeras på en skola, utgår Stockholms stad från barnets avstånd från hemmet till skolan. Det innebär att om två barn har sökt till samma skola och endast ett kan få en plats, får det barn som har längst avstånd från sin folkbokföringsadress till den alternativa skolan, plats på den sökta skolan.

Med skolväg avses avståndet mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar, alltså inte via fågelvägen, kollektivtrafiken eller bilvägen.

Närhetsprincipen gäller dessa avstånd:

Förskoleklass till årskurs tre: två kilometer till skolan

Årskurs fyra till sex: tre kilometer till skolan

Årskurs sju till nio: fyra kilometer till skolan

Så maxar du värdet på din bostad

Nyheter Viktigt med rätt färger om du planerar att sälja En ny undersökning visar vad det är som är det mest kostnadseffektiva åtgärden att göra innan en lägenhetsförsäljning.söndag 16/6 9:00

Här är SL:s satsningar för kyla i sommar

Nyheter ✓Knapptrick✓Fler AC-bussar sätts in ✓Men därför kommer de inte hjälpa vid ny värmebölja Varje sommar rapporteras det om extremvarma bussar och tåg i kollektivtrafiken. Nu, och fram till slutet av augusti, skruvar SL på alla detaljer för att hålla graderna nere.lördag 15/6 9:08