Oroad. Annelie Sageryd, ordförande i Karbyskolans föräldraförening, är rädd att någon ska råka ut för en olycka om situationen fortsätter. Här med sonen Rasmus som går på Karby förskola. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Föräldrar bekymrade över bilkaos vid Karbyskolan

Bilar till höger och vänster, blockerade villainfarter och köer. Trafiksituationen på morgnarna utanför Karbyskolan i Brottby är ohållbar, tycker flera föräldrar. "Det är bara en tidsfråga innan olyckan är framme", säger Annelie Sageryd.

  • Publicerad 11:46, 4 sep 2019

Vägen är inte dimensionerad för att det ska lämnas kanske hundra barn vid samma tidpunkt. Sen ibland kommer sopbilen...

I många år har Karbyskolans föräldraförening i Brottby drivit frågan om en säkrare trafiklösning där föräldrar hämtar och lämnar sina barn vid skolan.

Det är framförallt på Kastanjevägen, där de som har barn på förskolan och lågstadiet lämnar, som problemen är som påtagligast, menar de.

– I sin stress på morgonen bryter folk mot alla tänkbara trafikregler. De ställer sig emot färdriktningen, lämnar inte företräde, står i dikeskanten och blockerar infarter till boende. Det är kö in och kö ut. Det är lite vilda västern-känsla över det hela, säger Petra Andersson, som har ett barn som går i trean.

Hon fortsätter:

– Vägen är en vanlig villagata. Den är inte dimensionerad för att det ska lämnas kanske hundra barn vid samma tidpunkt, alla börjar ju klockan 8 på morgonen. Sen ibland kommer sopbilen...

Hög olycksrisk

Annelie Sageryd är ordförande i föräldraföreningen och har haft barn på skolan sedan 2006.

– Det här har alltid varit ett problem. Men det har definitivt blivit värre sen förskolan flyttade hit, säger hon och syftar på Brottby förskola som tillkom för cirka tre år sedan.

Nu väntar också höstmörkret.

– Det är bara en tidsfråga innan olyckan är framme, och värst är såklart hösten och vintern när det är mörkt både vid hämtning och lämning, säger Annlie Sageryd som oroar sig över barnens säkerhet.

Hennes förslag är skolpoliser och säkrare övergångsställen som två snabba åtgärder.

Men vad händer från kommunens sida?

I början av 2017 gjorde Vallentuna kommun en undersökning av trafiksäkerheten vid Karbyskolan. Då skickades en enkät ut till föräldrar som resulterade i ett åtgärdsprogram med flera förslag på lösningar för trafiksäkerheten vid skolan:

– Parkeringar.

– Bristen på gång- och cykelvägar.

– Säkerheten på busshållplatser.

Programmet klubbades 2017, och sedan dess har mindre åtgärder kommit på plats, som tydligare skyltar och en enkelriktad gata. Innan dess hade också korsningen Kastanjevägen/Alvägen fått en rondell som ska underlätta för bilarna att vända.

– Vi vet om problematiken och vi kommer ta tag i det men det har inte funnits några resurser. Det är många inblandade parter, säger Johan Carslind, gatu- och parkchef.

Han syftar dels på Trafikverket, dels på Karby väghållarförening som äger delar av marken runt skolan.

– Det har varit mycket fokus på Hagaskolan (som öppnade i augusti, reds anm.) också som tagit väldigt mycket resurser, fortsätter Johan Carselind.

VallentunaDirekt skrev i juni om att kommunen avsatt 15 miljoner för att renovera en del inuti Karbyskolan och eventuellt flytta förskolan Garnstugan dit framöver, något som oroar föräldrar då det blir ännu fler barn.

– Blir det en ytterligare skola då kommer vi prioritera det här framför annat, säger Johan Carselind.

Värst. På Kastanjevägen är trafiken värst om morgnarna, menar föräldrar. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Skolans uppmaning till föräldrar

Undvik Kastanjevägen. Använd istället parkeringen vid Össeby IP och följ de små barnen till skolan därifrån.

Studenter i Täby först ut att sortera av matavfall

Nyheter "Felsortering är den största utmaningen" Studentbostäderna "Freja” vid Gärdesvägen i Täby blir först ut av Stockholms studentbostäder att börja med matavfallsinsamling.onsdag 29/1 17:26

SL:s bruk av kroppskameror anmäls

Nyheter Kontrollanter kan ha brutit mot GDPR En man har anmält bruket av kroppskameror i SL-trafiken till Datainspektionen. Enligt anmälan har kameror använts för att hota passagerare.onsdag 29/1 11:30
Stockholm Direkt