Irritation. I veckan togs beslutet att flytta förskoleklassen från Midgårdsskolan till Kyrkskolan, något som upprört föräldrarna. Foto: Lotten Engbom

Föräldrar besvikna över skolflytt i Täby

I veckan togs beslutet att flytta förskoleklassen från Midgårdsskolan till Kyrkskolan då prognosen visade att för få elever skulle sökt platserna. Något som har upprört flera föräldrar.

  • Publicerad 12:05, 17 jan 2019

Förra veckan fick ett antal föräldrar ett brev hem från skolans rektor där det stod att Midgårdsskolans förskoleklass i Täby Kyrkby inte är valbar i skolvalet 2019-2020. Istället kan föräldrar välja Kyrkskolan. Beslutet har upprört flera.

– Vi har inte fått någon information och i brevet stod inte de konkreta skälen till varför detta görs, säger en förälder i Kyrkbyn, som vill vara anonym, och som tänkt sätta sitt barn på Midgårdsskolan.

Skickat protestbrev

Nu har flera föräldrar gått samman och skickat in en protestbrev där de kräver att omorganiseringen inte görs.

Föräldrarna lyfter ett antal punkter som de anser att omorganisationen bidrar till. Bland annat att det skapar oro och onödiga miljöbyten, då barnen inte får gå tillsammans med sina syskon samt att barnen kanske måste byta skola igen när de börjar ettan.

Anna Ronquist som är rektor på både Midgårdsskolan och Kyrkskolan, som båda två idag är F-6-skolor, kan förstå kritiken men menar att beslutet är det bästa för lärare och elever.

– Det är tråkigt att folk blir besvikna, det är alltid jobbigt. Jag kan hålla med om kritiken att det har varit dålig information, säger hon.

Vill samla årskullarna

Enligt Anna Ronquist är en av anledningarna till beslutet att för få elever söker sig till Midgårdsskolan. Det är även ett första steg till att samla årskullarna på en skola. Det finns idag diskussioner om att göra Kyrkskolan till en F-3 års skola och Midgårdsskolan till en 4-6 års skola. På så vis kan skolorna fyllas av de elever som finns i området i dag, samtidigt som hon tror att det blir attraktivare arbetsplatser för lärare och bättre för eleverna.

– Om man tittar till prognosen så kommer det att saknas 200 barn 2027 i Täby Kyrkby och vi vill behålla våra fina skolor, säger hon.

Flera av de berörda föräldrar menar även att flytten innebär en trafikfara för barnen, då flera av dem måste passera Vikingvägen för att komma till Kyrkskolan.

– Vikingavägen är en av Täby Kyrkbys mest trafikerade gator och det kommer vara en massa barn som springer över vägen, vilket både är trafikfarligt och kommer att öka köerna, säger föräldern Magnus Wahlund.

Stockholm Direkt