Föräldrar förbiser bilförbud

Det är förbjudet att parkera vid Munksundsskolan. Skjutsande föräldrar bryter hela tiden mot förbudet. – Det sker säkert dagligen, säger Annie Lundin, rektor.

  • Publicerad 16:11, 2 okt 2018

Oftast hinner vi inte säga till, men vi försöker ju

Nyligen riktades skarp kritik mot föräldrarna till barnen på Munkssundsskolan i en insändare i Ena-Håbotidningen.

"Jag vet inte riktigt om det är eleverna eller föräldrar som inte orkar gå 50 meter när det gäller att hämta och lämna elever vid skolan på Munksundet?", skriver signaturen Grannar.

Bilister som ska till Munksundsskolan är hänvisade till att parkera vid Enavallen, men enligt insändarskribenten finns det föräldrar som parkerar på Löparegatan, till och med på trottoaren och även på vägen in mot skolan där man inte ens får stanna.

När Ena-Håbotidningen besöker skolan visar det sig att eleverna är väl medvetna om frågan. En flicka säger att hon går själv till skolan, medan en annan flicka tycker att det är alldeles för långt att gå från Enavallen.

Annie Lundin, rektor på Munksundsskolan, bekräftar att det frekvent förekommer att föräldrar bryter mot parkeringsförbundet vid skolan. Hon uppskattar att det sker varje dag.

– Oftast hinner vi inte säga till, men vi försöker ju, säger hon.

Eftersom föräldrarnas återkommande felaktiga beteende leder till sämre trafiksäkerhet vid skolan har Annie Lundin tagit upp frågan med kommunens säkerhetssamordnare.

Munksundsskolan är en bilfri skola efter ett beslut i skolnämnden. Bakgrunden till beslutet år 2015 var att det varje morgon förekom 105 in/utåkningar vid dåvarande Munksundsskolan och 160 in/utåkningar vid Löparegatan. För att säkerställa att området vid Munksundsskolan skulle bli en trafiksäker miljö ansågs det nödvändigt att skolan skulle bli fri från biltrafik, med undantag för transporter med särskilt tillstånd.

Munksundsskolan är inte ensam om sitt problem. Försäkringsbolaget If har frågat 1 000 rektorer vad de tycker om trafiksituationen vid sin skola. Årets undersökning visar att fler rektorer än något tidigare år uttrycker sin oro över trafiksituationen. Det blir allt mer biltrafik och föräldrar håller för höga hastigheter utanför skolorna.

Det största hotet mot barnens säkerhet är enligt undersökningen föräldrar som lämnar och hämtar med bil och deras attityder till trafikreglerna har dessutom försämrats – en fjärdedel av rektorerna upplever att färre föräldrar respekterar trafikreglerna.

– Vissa föräldrar kommer alltid ha ett behov av att skjutsa sina barn med bil, men det måste göras insiktsfullt och med hänsyn. Ett gemensamt ansvarstagande är en förutsättning för att vända trenden och förbättra trafiksituationen runt Sveriges skolor. Där kan och måste både kommuner, skolpersonal, elever och föräldrar bidra, säger Caroline Starck informationschef på If.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet är resultatet av åtgärder för att minska olycks- och skaderiskerna i trafiken. Bilbälten, hastighetsgränser, fordonsutveckling, bilbesiktning, hjälmar, trafikantutbildning samt trafiksäkrare vägar och gator har varit avgörande faktorer i utvecklingen mot lägre döds- och skadetal i trafiken.
Källa: NE.se

Kommundirektören säger upp sig

Nyheter Efter fyra år i Enköpings kommun väljer kommundirektör Peter Lund att lämna sitt uppdrag i Enköping. – Jag har haft fantastiska år i Enköping och kommer alltid att se tillbaka på tiden här med goda...onsdag 22/5 15:05

Amanda blev bästa matlagaren

Nyheter En parmesanpanerad kycklingfilé toppad med gårdagens rester fick Enköpingsbon Amanda Lindqvist att gå hela vägen i rikstäckande mattävling. – Det är så himla kul, säger vinnaren.tisdag 21/5 12:56