Föräldrar med barn på en resursskola i Bergshamra är oroliga att deras barn ska påverkas negativt, när skolan får lägre bidrag. Från vänster: Cecilia Back, Magnus Back, Peter Werelius och Anna Lindberg Foto: Mikael Andersson

Föräldrar: Nya skolbidraget räcker inte

Efter en praxisändring har skolor förlorat miljonbidrag för elever med särskilda behov. Solna har infört ett ersättningsbidrag men enligt Indridskolan räcker det inte. Nu är föräldrar oroliga att deras barn ska bli ”hemmasittare”.

  • Publicerad 15:21, 13 feb 2020

Vi har tidigare berättat om att Solna stad, efter en praxisändring, börjat bedöma ansökningar om tilläggsbidrag annorlunda.

Oro när avslagen till resursskolor ökar

 Det gäller elever med särskilda behov i skolan, vars ansökningar nu ska bedömas individuellt. Detta skapade oro bland föräldrar på friskolan Ingridskolan i Bergshamra, som riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Solna stad meddelade då att kommunen skulle skjuta till 25 000 kronor per termin och elev, för de som fick avslag på sin ansökan.

Extra pengar skjuts till för att rädda resursskolor

Det skulle vara ett stort problem om vår son tvingades byta skola och miljö” säger Magnus Back. Här med Ingridskolans rektor Ingrid Svedin och Anna Lindberg (förälder). Foto: Mikael Andersson

Tilläggspengen räcker inte

Enligt skolans rektor Ingrid Svedin räcker dock inte de pengarna då tilläggspengen de tidigare beviljades kan hamna på upp mot 34 400 kronor per elev i månaden.

– Som det ser ut nu skulle vi behöva få bort fem tjänster, vi har fått bort tre. Men jag vill inte att personalen ska gå på knäna, jag vill att de ska vara kvar, säger Ingrid Svedin.

Flera föräldrar på Ingridskolan är nu oroliga för att skolan ska tvingas stänga. Oron gäller bland annat att barnen ska tvingas tillbaka till en ”vanlig” klass i en skola som inte kan erbjuda samma stöd och hjälp.

– Jag hade alltid ont i magen när jag varit med min son på hans förra skola. Det har jag inte här, jag lämnar honom och han trivs. För honom skulle det vara katastrof att gå tillbaka. Vi tror att han skulle bli hemmasittare, säger föräldern Magnus Back.

Två andra orosmoment handlar om att resursskolor i andra kommuner inte kommer vilja ta emot barnen från Solna eftersom de inte får tilläggspengen – och att kriterierna för pengen numera fokuserar på fysiska funktionsnedsättningar.

– Får jag frågan om min dotter är fysiskt handikappad säger jag nej. Men det här är också ett handikapp som behöver resurser. Om frågeformuleringarna utgår ifrån fysiska handikapp går det inte att svara på frågorna, säger föräldern Peter Werelius.

Kommunens ansvar

Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden, säger att hon förstår oron.

– Det ligger ju på vårt ansvar att se till att våra kommunala skolor också har kompetensen. Vi har kommit en bit på vägen och jobbar stenhårt för att se till att vi ska kunna ta emot alla barn, säger hon.

Föräldrarna uttrycker en oro kring att deras barn kan bli nekade en plats på en fristående skola då Solna-eleverna inte ”betalar för sig”.

Marianne Damström Gereben säger att det inte ska hända.

– Skolorna kan inte kräva att en elev ska ha med sig ett beslut om tilläggsbelopp. De tar emot en elev och kan sedan skicka in en ansökan om extraordinärt stöd. De måste kunna visa vilka insatser som måste göras.

Hon uppger vidare att bidraget på 25 000 kronor som Solna stad tillsatt är tillfälligt och bara gäller denna termin.

– Förvaltningen jobbar för att vi ska kunna hitta en långsiktig och hållbar lösning, och det tar tid, säger Marianne Damström Gereben.

Detta har hänt

I december kom nyheten att Solna stad börjat ge fler avslag på ansökningarna om tilläggspeng för elever som hör hemma i kommunen.

Till grund låg ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen från 2016.

Detta ledde till oro bland skolor och föräldrar då de menar att den här typen av resursskolor inte klarar sig på endast skolpengen.

Efter det meddelade Solna att de skulle skjuta till extra pengar. Närmare bestämt upp till 25 000 per elev, per termin för de som fick avslag.

Visa merVisa mindre

Fakta: Skolpeng och tilläggsbelopp

I Solna får kommunala grundskolor mellan 65 777 och 78 690 kr per elev och år i skolpeng.

Fristående grundskolor får mellan 69 724 och 83 411 kr per elev och år i skolpeng.

Skolorna kan sedan söka tilläggsbelopp för assistenttimmar, max 40 timmar kan beviljas per vecka för en elev.

Kommunala skolor: 203 kr per timme.

Fristående skolor: 215 kr per timme, vilket ger ett maxbelopp på 34 400 kr per barn i månaden.

källa: solnastad.se

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt