Läggs ned. Den kommunala musikskolan i Täby avvecklas. Foto: Mostphotos

Föräldrar oroliga när musikskolan i Täby läggs ned

Igår kom beskedet att den kommunala musikskolan kommer att avvecklas i Täby. Nu kommer musikundervisningen istället drivas av privat akatörer.

  • Publicerad 16:09, 11 apr 2019

Flera föräldrar reagerade med oro när de igår fick ett brev hemskickat där det stod att den kommunala musikskolan kommer att avvecklas under hösten 2019.

– Jag tycker att det här är så tråkigt, min son har haft samma lärare i flera år och nu kommer vi behöva byta och sätta honom hos en privatlärare istället, säger mamman Susanne Fallqvist, som är aktiv inom Vänsterpartiet i Täby, men är tydlig med att hon här uttalar sig som förälder.

Grunden till förslaget är att det varit ett bristande elevantal och att musikskolan haft ett underskott under en längre tid. Erik Heribertson, kultur- och fritidschef på Täby kommun, uppger att den kommunala musikskolan tas bort som individiuellt val för musikundervisning från och med 1 augusti. De elever som sedan tidigare har en plats kommer att få gå klart sin utbildning under hösten, men inga fler kommer tas in.

– Vi får den helt enkelt inte att gå runt då vi har sett ett stort underskott under flera år, säger Erik Heribertson.

Beslut om avveckling kommer att tas av kultur- och fritidsnämnden den 25 april och kommunfullmäktige den 20 maj.

Den kommunala kulturskoleverksamheten kommer även att förändras i sin helhet. Den nya verksamheten ska kallas Ung kultur och starta i januari 2020 och erbjuda gruppundervisning i konst, teater och musik. De som vill ha individuell undervisning i sitt instrument kommer i framtiden att få söka sig till de privata aktörer som kommunen skriver avtal med.

Lärare varslas

Erik Heribertson säger att kommunen kommer att hjälpa de elever som har individuell undervisning idag att få en plats men det är ingen garanti. Han säger att han förstå oron hos föräldrarna.

– Just nu är det ett övergångsskede för elever och föräldrar. Barnen har byggt upp en social relation med andra elever och lärare. Men vi tror att vi ska kunna lösa detta på bästa sätt, säger han.

Vad kommer att hända med de lärare som undervisar på musikskolan?

– Om förslaget går igenom så kommer de bli varslade, säger Erik Heribertson.

Föräldern Susanne Fallqvist, som arbetar inom en kulturskola i en annan kommun, säger att hon tycker att det är tråkigt att helheten försvinner vid ändringen.

– Det kommer att göra att färre elever får en chans spela musik, vilket kommer leda till en urholkning av kulturen. Jag tycker att man ska satsa på att alla barn får musiken lättillgänglig, vilket man inte gör nu, säger hon.

Erik Heribertson å sin sida hoppas att den nya satsningen Ung kultur kommer att bidra till att mer elever vill spela musik.

– Man ser det vikande elevantalet på kulturskolan i hela landet och nu vill vi prova att driva musikskolan på ett nytt sätt, säger han.

Stockholm Direkt