Vill samla fler. Caroline och Henrik Östergren och Camilla Wingqvist Lindberg vill samla fler föräldrar i samma situation. Foto: Sacharias Källdén

Föräldrar rasar över skolplatserna i Vasastan

I Vasastan är söktrycket till förskoleklasserna hårdast i stan. Nästan 20 procent fick inget av sina tre skolval. Vi har träffat några av dem vars barn har blivit placerade i Roslagstullsskolan och är väldigt besvikna och missnöjda.

  • Publicerad 16:59, 28 mar 2019

Vi träffas hemma hos Camilla Wingqvist Lindberg. På plats finns även Caroline och Henrik Östergren. Gemensamt för dem är att ingen har fått något av sina tre skolval till sina sexåringar i höst utan har placerats på Roslagstullsskolan, en ny skola på Sveavägen 160 som inte är färdigbyggd och ligger långt bort.

Där kommer barnen att få gå i paviljonger. Främst oroar sig föräldrarna över den långa skolvägen dit. Dessutom känner de sig vilseförda. Och de har kontakt med fler i samma situation.

– Vi tänkte att det var självklart att man skulle få något av sina tre val av skolor när man bor nära och har valt dem i avståndsordning. Kommunen har inte på något sätt informerat om att det finns en risk att man inte skulle få någon av dem. För oss kommer det att ta 45 minuter att gå bort dit. Det kommer innebära att vi får gå upp vid fem för att få det att gå runt, säger Camilla Wingqvist Lindberg, som varit och tittat på de tre olika skolornas skolgårdar tillsammans med sin son.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Anledningen till att det kommer att ta så pass lång tid menar de är att de inte vill gå längs Sveavägen med en sexåring.

På Norrmalm/i Vasastan är söktrycket på förskoleklasser som hårdast i Stockholm. Här fick endast 59 procent sitt förstahandsval och 81 procent något av sina tre val. Motsvarande siffror i staden är 81 respektive 94 procent.

Caroline och Henrik Östergren håller på med en överklagan till Förvaltningsrätten och Skolväsendets överklagandenämnd. Man menar att det är ett systematiskt fel i Stockholms stads skolplaceringsalgoritm. De har fått hjälp av Åsa Bertze som driver sajten relativnarhet.se där hon påpekar brister med systemet med relativ närhet.

Som förstahandsval till sin son valde paret Östergren Observatorielundens skola, andra valet var Lilla Adolf Fredrik och tredje Gustav Vasa.

– Eftersom vi bor mitt emellan två skolor så slår sättet Stockholms stad använder för att räkna helt fel och våra barn hamnar i kläm. Andra barn som har en betydligt kortare sträcka än vi har att gå till Roslagstullsskolan har gynnats av systemet och fått den skola vi hade som förstahandsval medan vi kommer passera denna skola för att därefter fortsätta ytterligare väldigt långt bort, säger Caroline Östergren.

Nytt hopp för Karlbergs skolas treor

Men grundskolechefen på Norrmalm slår tillbaka kritiken.

– Vi anser att vårt system är rättssäkert. Tidigare liknande beslut är överklagade till förvaltnings- och kammarrätt och de har inte haft synpunkter på vår skolvalsprocess, säger Happy Hilmarsdottir, grundskolechef på Norrmalm, och fortsätter:

– Det är ett problem med för få skolplatser på Norrmalm. Det var den här situationen vi var oroliga för och det var därför vi startade Roslagstullsskolan, för att alla sexåringar ska kunna garanteras en skolplats inom två kilometer från sitt hem. Det blir en jättefin skola med en av Stockholms mest erfarna rektorer.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Föräldrarna ser att en möjlig lösning skulle kunna vara att staden i samarbete med skolorna runt Odenplan gör plats för en eller ytterligare två förskoleklasser till hösten och att familjernas barn kan få plats där. Dock kan det bli svårt då det är fullt i Vasastans skolor, enligt grundskolechefen.

– I Observatorielundens skola drog vi ner med en förskoleklass eftersom vi inte skulle få plats med eleverna sen när de går vidare i systemet. Det är ett oerhört komplicerat pussel, säger Happy Hilmarsdottir.

Nu samlar föräldrarna fler i samma situation för att kunna få till en förändring.

Caroline Östergrens son har inte fått något av sina tre skolval. Foto: Sacharias Källdén

Så här fungerar relativ närhetsprincip

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Det får dock inte medföra att ett annat barns berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts.

Stockholms stad tar därför hänsyn till en närhetsprincip där man utgår från något som kallas ”Relativ närhet”. Det innebär att om barn A och B sökt samma skola och bara ett av barnen kan beredas plats, mäts både barnens avstånd från barnets folkbokföringsadress till den sökta skolan och till en alternativ skola. Avståndet till den alternativa skolan subtraheras med avståndet till den sökta skolan. Det barn som får det högsta värdet i den uträkningen får platsen.

Med skolväg avses avstånd mellan hem och skola på gång- eller cykelvägar – inte via fågelvägen, kollektivtrafiken eller bilväg.

Källa: Stockholms stad

Roslagstullssskolan

Ska stå färdig 2023.

Tills dess går barnen i skolan i en paviljong.

Det kommer att finnas matsal och fritidsverksamhet.

Idrott kommer eleverna att ha i Johannes skola.