Fullt. Neptuniskolan måste placera åtminstone en årskurs utanför sina lokaler. Men föräldrarna sågar kommunens förslag om att flytta förskoleklassen. Foto: Mikael Andersson, Sacharias Kelldén

Föräldrar vill stoppa klassens flytt

När kommunen genomför sin stora skolomorganisation nästa år får Neptuniskolan fler elever än vad de har plats för. Men kommunens egen lösning är inte bra, tycker föräldrar på skolan. Nu har de ett eget förslag – och har samlat in namn för en förändring.

  • Publicerad 16:06, 11 nov 2019

Lösningen på Neptuniskolan, för att möta omorganisationen där Järfällas sjätteklassare ska stanna kvar i mellanstadieskolor istället för att flytta upp till högstadiet, är att placera barnen i förskoleklass på närliggande förskolan Orion.

Men föräldrarna accepterar inte att deras barn behöver gå i förskoleklass på en förskola. Nu skickar de ett öppet brev till kommunen där de kräver att de yngsta får stanna på Neptuniskolan. Antingen genom att nya paviljonger byggs för sjätteklassarna – eller genom att flytta dem till Björkebyskolan. 

– Vi tycker att kommunen har tagit ett lite snabbt beslut, utan att se till andra idéer som kan vara bättre utifrån barnens synpunkt, säger Frida Bengtsson Ahlmark, en av föräldrarna som ligger bakom namninsamlingen. 

Så vill föräldrarna lösa platsbristen på Neptuniskolan

"Under utredning"

JärfällaDirekt har tidigare skrivit om förslaget som några av föräldrarna skickade in i september. En av dem arbetar som planeringsarkitekt och tillsammans har de ritat paviljonger som passar in i den befintliga detaljplanen. Men den stora skolomorganisationen är redan under tidspress och enligt Annika Ramsell, Järfälla kommuns barn- och ungdomsdirektör, finns det i nuläget inget utrymme i budgeten för att bygga paviljongerna under 2020. 

– Men det här är fortfarande under utredning och det går inte att säga något säkert just nu. Vi får återkomma när vi vet mer, säger hon. 

På barn- och ungdomsnämndens möte den 24 september klubbades en utredning om den ritning som föräldrarna skickade in. Ett besked ifall paviljongerna är byggbara eller inte kommer tidigast i samband med nämndens möte i december, eventuellt senare. 

– Alla är jättepositiva till det här förslaget, men frågan är om det kan finnas några formella hinder, säger Nikoletta Jozsa (L), barn- och ungdomsnämndens ordförande. 

Föräldrarnas andra förslag, att Neptuniskolans sjätteklassare kan gå i Björkebyskolan i stället, är nästan en helt annan fråga. Björkebyskolan kommer inte att ta in några egna sjätteklassare nästa år och därmed finns det enligt föräldrarna möjlighet att använda outnyttjade klassrum. Att placera Neptunis sjätteklassare här skulle vara en tillfällig lösning tills de eventuella paviljongerna finns på plats.

Klart: Järfällas sexor stannar i mellanstadiet nästa år

Har startat namninsamling

Men att låta sexåringar gå på Orions förskola är helt enkelt inte ett alternativ, enligt föräldrarna.

– De som var på den första infoträffen upplever att de inte kunde få några svar kring hur det skulle fungera i praktiken. Vad jag förstår har de räknat med överbeläggning. Några föräldrar har pratat med personal på Neptuni, som är kritiskt inställda till den här lösningen, säger Frida Bengtsson Ahlmark.

Föräldrarna har skickat ett brev till kommunen med de två förslagen, som signerats av 66 föräldrar, och samtidigt startat en namninsamling för att hitta stöd för sina förslag. I skrivande stund har namninsamlingen runt 130 namn på listan.

– Jag vill undvika samma situation som vid skolvalet i våras då väldigt många föräldrar och barn oroades över att de skulle behöva flyttas och gå i skolor långt borta. Därför är det bättre att inte kommentera det här innan vi vet om förslaget med paviljongerna går igenom, men vi ska självklart lösa det så bra vi kan för alla, säger Nikoletta Jozsa.

Stockholm Direkt