Föräldraupproret sprider sig i Solna

Protestlistor, överklaganden och arga insändare. Det pågår ett föräldrauppror i Solna. Samtidigt hotas fritidsgårdarnas verksamhet av massuppsägningar.

  • Publicerad 10:41, 13 jun 2019

Det fattas inga beslut som är bra för oss familjer.

Sedan årsskiftet har beskeden kommit slag i slag:

Bergshamraskolans högstadium läggs ner.

Tallbackaskolan avvecklas.

De populära fritidsklubbarna ska i höst flytta in i skolornas lokaler.

18 av 25 anställda på fritidsgårdarna uppges ha sagt upp sig i protest mot nya scheman.

På Förvaltningsrättens bord ligger åtminstone två överklaganden som berör Bergshamraskolan och i höst avgör Mark- och miljööverdomstolen om förskolan Bollens utegård är för snålt tilltagen i den nya detaljplanen.

Solna stad har hittills fått ta emot tre protestlistor och en fjärde är på gång. Totalt har listorna samlat över 1 500 undertecknare.

Eira Nordström Källström har en son i mellanstadiet på Skytteholmsskolan och har precis skickat in en protestlista med 240 namn. Dessutom har hon skrivit till Skolinspektionen och Skolverket. Hon funderar på att anmäla Solna stad.

– Jag väntar bara på svar om vad som gäller rent juridiskt innan jag går vidare, säger hon.

Bara fotbollsprofiler

Hon började fundera på vad som egentligen pågick när sonens skola beslöt att marknadsföra sig med fotbollsprofil.

– Jag vet att det är som att svära i kyrkan här i Solna. Men överallt är det AIK och fotbollsprofil. Det verkar vara den enklaste utvägen. Men det måste finnas andra sätt att profilera sig. Natur och kultur? Glöm det. Intresset är noll, säger Eira Nordström Källström.

På sociala medier upptäckte hon att många andra föräldrar kände samma oro.

– Sedan hände det ena efter det andra. Det fattas inga beslut som är bra för oss familjer. Numera sköts Solna som ett företag. I skollagen står det att föräldrar och vårdnadshavare ska få tillfälle att yttra sig. Det verkar man ha glömt.

Samtidigt hotas fritidsgårdarna av kaos sedan majoriteten av de anställda har sagt upp sig.

Faradj Koliev (S), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, vill tillsätta en framtidsgrupp som ska arbeta fram en plan för barnens fritid i Solna.

– Enorma förändringar är på väg att genomföras utan att det har fattats några politiska beslut. Ingenting är demokratiskt förankrat, säger han.

Många uppsägningar

Peter Edholm (L) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

– Vi har hela tiden sagt att vi ska fundera i lugn och ro på vad vi ska göra och hur det ska se ut. Några beslut har inte fattats. Men jag kan tänka mig att vissa personer har tänkt högt och blivit missförstådda, säger han.

Han känner till att många anställda inom fritidsverksamheterna har valt att säga upp sig.

– Det är en utmaning att hitta ny personal. Någon besparing är det inte frågan om och ungdomarna ska inte bli lidande, säger han.
 

Så säger lagen

Här är det avsnitt i skolagen som många föräldrar anser att Solna stad har åsidosatt.

4 kapitlet, 13 §  Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt