I Vinsta pågår arbetet med Förbifarten för fullt. Bilden är från hur bygget såg ut i augusti. Foto: Mikael Andersson

Förbifartbygget: Nu leds Vinstavägen om

Snart är det dags för Västerorts bilpendlare att lägga om rutten. Allt eftersom arbetet med Förbifart Stockholm i Vinsta går framåt måste några vägar ledas om, och nästa vecka är det Vinstavägens tur.

  • Publicerad 16:27, 28 okt 2019

Just nu pågår arbetet med Förbifart Stockholm för fullt i Vinsta. Tidigare har Skattegårdsvägen flyttats, och nu är det dags för Vinstavägen att ledas om.

Under vägen ligger nämligen en hel del olika ledningar som måste flyttas, och därför leds vägen om så det arbetet kan göras obehindrat.

– Det är ett ganska komplicerat pussel, och vi måste kunna jobba i lugn och ro under en längre tid. Istället för att göra många små avstängningar så bygger vi en ny väg som kan ligga en längre tid, så folk hinner lära sig hitta, säger Anna Weston, kommunikatör på Trafikverket.

Bergslagsvägen stängs av i höst – så ska trafiken lösas

Här är planen för hur avstängningarna kommer se ut. Notera att norr ligger åt höger. Foto: Trafikverket

In- och utfart stängs av

Det som kommer att förändras är att in- och utfarten mellan Skattegårdsvägen och Vinstavägen mot Bergslagsvägen stängs av, och en ny sträcka som kopplar samman Skattegårds- och Vinstavägen byggs.

Den som vill ta sig till Bergslagsvägen norrut via Skattegårdsvägen på Vällingbysidan, får köra Vinstavägen upp till Sörgårdsvägen, och sen ta vänster mot Bergslagsvägen.

Utfarten från Lyckselevägen till Skattegårdsvägen stängs också av. Vägarna nås istället via Sorselevägen.

Omledningsskyltar kommer finnas på plats för att visa vägen, enligt Anna Weston.

Som det ser ut nu kommer omledningen ligga från och med måndag 4 november fram till sommaren. Hållplatsen Vinsta gård på busslinje 179 kommer också att flyttas till den nya sträckningen.

Senare, antagligen i höst, kommer även Bergslagsvägen flyttas, säger Anna Weston, men hur och exakt när det ska ske är inte bestämt än.

Stockholm Direkt