Risker. Säkerheten haltar när förbifartstunnlarna sprängs på Lovön. Foto: Lisa Halldén

Förbifarten bemöter kritik om risker

Det varnas inte ordentligt när det sprängs för förbifartstunnlarna på Lovön. – Det här är inget vi tar lätt på, säger Erik Lindgren, projektenhetschef för tunnlar på Trafikverket.

  • Publicerad 09:04, 14 jun 2018

Det finns allvarliga risker i arbetet kring förbifarten. Det slår Arbetsmiljöverket fast vid en inspektion som tidningen Arbetet var först att rapportera om.

Arbetsmiljöverkets inspektörer var på Lovön i april för att kontrollera en stenkrossanläggning.

Då rapporterade de bland annat att när det skulle sprängas i tunneln så tutade en bil som varning. Det signalhornet som borde användas för att varna för sprängningar var enligt uppgift till Arbetsmiljöverket borttappat.

Inspektionsgruppen från Arbetsmiljöverket visste inte att biltutan signalerade sprängning och hann inte skydda öronen från smällen. En inspektör skadade trumhinnan och fick en inflammation.

Tidsfråga innan någon dör

I den incidentrapport från Arbetsmiljöverket som tidningen Arbetet tagit del av säger en projektledare på Trafikverket att berget inte säkras efter sprängning och att det bara är en tidsfråga innan arbetsplatsen har en eller flera dödsolyckor.

Till Mälarö Tidning säger Trafikverket att de fick information om bristerna i samband med att arbetsmiljöverket gjorde sina anmärkningar. För tre veckor sedan togs initiativet till en revision med särskilt fokus på arbetsmiljön och att de bristerna åtgärdas nu.

– Vi har sedan länge en erfaren byggledning på plats på Lovön som kontrollerar att våra entreprenörer följer vårt kontrakt och de regler som gäller på svenska byggarbetsplatser. Byggledningen arbetar i skift stor del av dygnet för att kunna vara ute på arbetsplatsen och snabbt kunna påpeka eventuella brister, säger projektenhetschefen Erik Lindgren.

Italienskt företag

Lovöetappen av förbifarten görs på entreprenad av Lovö samverkan, ett italienskt företag.

De är kontrakterade att bygga bergtunnlarna under Lovön och två tillfälliga hamnar som används för att skeppa bergkross från tunnelsprängningarna.

Det är dock Trafikverket som är ansvariga för att se till att arbetsmiljön är okej hos entreprenörerna.

– Jag vill understryka att entreprenören har ett stort ansvar för arbetsmiljön i sin roll som arbetsgivare och vi har en uppgift att kontrollera att de tar sitt ansvar, säger Erik Lindgren.

Kan ni utfärda viten?

– Nej, de kontraktsvillkor som gällde när denna entreprenad handlades upp ger oss inte stöd för det.

Om ni inte tycker att arbetsmiljön är säker, har ni då möjlighet att avbryta arbetet?

– Ja, då påtalar vi det för entreprenören.

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15