Ser du Globen? Nej, inte vi heller. Men om man hade haft lite tur med vädret ... Foto: Claudio Britos

Förbifartens grus har blivit ett berg i Kungens kurva

Ett berg har vuxit fram mellan E4:an och Kungens kurva. Det är 200 000 ton grus och sten från bygget av Förbifart Stockholm som har höjt sig över handelsområdet.

  • Publicerad 14:48, 15 mar 2019

Har du också lagt märke till den förändrade skylinen i Kungens kurva? Ovanför trädtopparna intill Scandic hotell blockerar en bergstopp en bit av himlen.

– För två månader ungefär körde man hit det sista. Det är 100 000 kubikmeter jordschaktmassor med grus, sten och silt, säger Örjan Ehn, byggledare för den första sträckan av E4 Förbifart Stockholm som sprängts ner under marken vid Heron city i Kungens kurva.

Schaktmassorna väger ungefär två ton per kubikmeter, så totalt väger berget 200 000 ton.

Kan se ända till Globen

Örjan Ehn visar oss, klättrandes upp de sista höjdmeterna på bergets topp. Om det inte hade varit för en plötslig snöstorm hade man sett ner till Mälaren och bort till Globen. Men nu får vi nöja oss med att se Skärholmens skivhus på andra sidan E4:an.

Berget av schaktmassor är egentligen bara ungefär 15 meter ovanför marken, men eftersom den är uppbyggd på en redan existerande bergknall ser berget desto högre ut om man står nere i handelsområdet vid McDonald’s och Decathlon.

Om man kan sin Stockholmshistoria så vet man att många höga toppar – till exempel Vårbergstoppen och Högdalstoppen – har uppstått på ett liknande sätt. Men Mount Kungens kurva kommer inte förbli ett berg länge till.

– Allt det här ska återanvändas. Mellan trågets väggar och berget ska man fylla igen med schaktmassorna och sedan ska man lägga 4–5 meter ovanpå tunneln och återställa marken.

Trafikverket hyr marken av Scandic och har lovat att återställa den till sitt vanliga jag när schaktmassorna till slut har fyllt igen gropen. När 2019 är slut ska endast en liten del av berget finnas kvar.

Liknande syskonberg

I hela bygget har än så länge 2,9 miljoner kubikmeter berg sprängts. Det motsvarar fem Globen.

Fler liknande berg har vuxit fram på flera håll runt stan medan motorvägstunneln under Mälaren sprängs fram. I Upplands Väsby finns ett 55 meter högt grusberg och i Botkyrka finns ännu en avlastningsplats.

Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är en motorvägstunnel som håller på att sprängas fram under Mälaren mellan Kungens kurva i söder och Häggvik i norr.

Hittills har 2,5 mil (40 procent) av tunneln sprängts.

5 Globen (eller 2,9 miljoner kubikmeter) berg har hittills sprängts.