Förbifartens tunnelhål har börjat ta form

Vad händer egentligen bakom jordvallen på Lovö? Mälarö Tidning fick ta en titt – på förbifartens mynningar in i berget.

  • Publicerad 14:18, 25 nov 2018

Det får inte bli några tittköer så att man kör ihop med varandra.

Trots att berget har skalats av till en 25 meter hög vägg syns inte tunnelhålen från Ekerövägen. Men bakom jordvallen har Förbifart Stockholms första tunnelmynningar på Lovö tagit form ordentligt den senaste tiden.

Två stora hål, tio gånger tio meter, ger en föraning om hur det kommer att vara att köra ner i tunnlarna.

Jordvallen är delvis till för att skydda Ekerövägen och intilliggande bostäder, men även för att inte väcka för mycket trafikfarlig nyfikenhet från vägen.

– Det får inte bli några tittköer så att man kör ihop med varandra, säger Roland Ekenberg, delprojektledare på Trafikverket.

Bakom vallen pågår de dagliga sprängningarna, men i början går det lite långsamt framåt.

– Vi spränger väldigt försiktigt nu för att hindra eventuell sten som kan flyga. Dessutom följer vi ett gestaltningsprogam så att allt smälter in i omgivningarna.

Arbetet med tunnelmynningarna påbörjades i januari. Att spränga den så kallade förskärningsytan har tagit ett halvår innan själva mynningarna kunde påbörjas. Hela berget är även förstärkt och stabiliserat för framtiden med tio meter långa bultar.

– Hela bergväggen kommer att bevaras och vara synlig enligt arkitektens önskemål, säger Mahmoud Khoulani, projektingenjör på entreprenören LSAB.

Under marken pågår samtidigt det stora arbetet med att borra trafiktunnlar, arbetstunnlar och på- och avfartsramper. För Lovö-projektet har nu ungefär fem procent av tunnlarna sprängts ut.

Förbifarten

Förbifart Stockholm binder ihop norra, västra och södra Stockholm och ska göra det möjligt för människor, varor och tjänster att ta nya, smidigare vägar med bättre flöden och mindre störningar i trafiknätet. Att åka från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr kommer att ta ungefär 15 minuter.

Trafikplatsen på Lovö kommer även att få två mynningar vid Tillflykten några hundra meter söderut. År 2026 ska hela tunnelprojektet vara klart.

Källa: Trafikverket

Grannar i Stenhamra störs av nytt mystiskt ljud

Nyheter Ett nytt mystiskt ljud stör Stenhamrabor på nätterna. Frågan är varifrån det kommer. Är det musteriet igen? Eller kanske vattentornet?söndag 19/5 9:15

Svårt att få färdtjänstbil från Ekerö

Nyheter Att åka färdtjänst från stan till Ekerö är enkelt. Men åt andra hållet är det svårare. Det får den flitige Ekeröbesökaren Börje Karlsson, 83, ofta erfara.lördag 18/5 1:15