LAGLIGT. Tiggeri kan vara motiverat på livliga platser. Det enda stället där detta skulle kunna vara aktuellt i Väsby är i gångtunneln under pendeltågen, skriver kommunens jurist. Foto: Roland Magnusson/Arkivbild

Förbud kan vara motiverat på livliga platser

Upplands Väsbys kommunjurist har kort besvarat om det går att införa ett lokalt tiggeriförbud i Väsby. Enligt juristen blir det svårt, utom möjligtvis i gångtunneln under pendeltågen.

  • Publicerad 15:20, 26 sep 2017

Vellinge kommunfullmäktige i Skåne beslutade i förra veckan att införa ett lokalt tiggeriförbud. Det överklagades direkt till förvaltningsrätten med hänvisning till att förbudet strider mot ordningslagen, EU-konventionen och regeringsformen.

Kan Väsby införa ett lokalt tiggeriförbud? Enligt kommunens jurist finns det flera omständigheter som gör att det inte går att införa ett förbud.

Dels får lokala ordningsföreskrifter "inte obefogat inskränka individens frihet" och Väsby har redan bestämmelser om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas.

Dels är tiggeri inte en straffbar gärning och kan därför inte förbjudas. Om en tiggande person skulle ofreda eller hota andra personer skulle detta kunna vara straffbart, och då är det vanlig polisanmälan som gäller.

Juristen konstaterar också att det knappt finns några prövningar eller rättsfall som behandlar frågan om tiggeri. I Sala kommun infördes lokalt tiggeriförbud 2011, men länsstyrelsen upphävde det med hänvisning till inskränkningen av individens frihet.

I Södertälje bötfälldes tiggare av polisen, men det höll inte i tingsrätten eftersom det inte var aktiv pengainsamling som kräver polistillstånd.

Men enligt organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) finns det troligen en begränsad möjlighet att införa lokalt tiggeriförbud: på livligt trafikerade platser där det kan motiveras av ordnings- och säkerhetsskäl. I Väsby skulle det kunna vara i gångtunneln vid pendeltågsstationen, skriver kommunjuristen.

– Platsen är livligt trafikerad. Här rör sig ett stort antal människor ofta även med barnvagnar, cyklar, bagage med mera. Tempot är ofta högt och det blir trångt.

Sedan avgör länsstyrelsen om föreskriften strider mot lagen eller inte. Det är dock "mycket tveksamt" om någon annan plats i Väsby skulle kunna vara aktuell.

– Bedömningen är att länsstyrelsen med stor sannolikhet skulle upphäva ett sådant förbud.

MER Fördjupning

Hela motionen med dess tre delförslag, samt kommunjuristens svar, finns att läsa på kommunens hemsida under fliken Kommun och politik. Kommunfullmäktige ägde rum 2017-09-25 och ärendet har nummer 21.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Fler nyheter i Vi i Väsby

Tyck till om trygghet i Väsby

Nyheter Just nu pågår ett arbete med att ta fram kommunens lägesbild som kommer att ligga till grund för den samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen som börjar gälla från 2019. Den lägesbilden...måndag 25/6 14:55