GÖRS OM? Från början var det en kyrka, nu kontor och bostäder och framöver vill fastighetsägaren göra om delar av huset till hotell. Foto: Per Brandt

Före detta frikyrka kan bli nytt boutiquehotell

Idag kontor och bostäder. Men nu har ägaren nya planer för den före detta kyrkofastigheten på Kungsholmsgatan.

  • Publicerad 16:30, 12 feb 2020

På Kungsholmsgatan 23 ligger den före detta Ansgaarikyrkan, som tillhörde Svenska missionskyrkan. Men 1980 uppgick församlingen i Immanuelskyrkan och kyrkan slutade användas och såldes 1988. Idag innehåller den kontor och 13 hyresrätter i de två översta våningarna.

I slutet av 2015 sålde dåvarande ägarna Vasakronan fastigheten till Cityfast, för 123 miljoner kronor. Och nu verkar fastighetsbolaget sugna på att stuka om i huset.

Bort med kontor – in med ett nytt hotell med cirka 50-53 nya rum med restaurang i entréplanet.

De befintliga bostäderna ska inte påverkas, däremot är planen att det ska byggas ytterligare en hyresrätt enligt Per Anderson, informationsansvarig på Cityfast.

Han understryker att planerna bara är i sin linda, bolaget har precis lämnat in en ansökan om att ändra detaljplanen för hotell, kontor och bostäder. På frågor om vilken typ av hotell och varför de tar initiativ till planerna svarar han kortfattat i mailsvar "boutiquehotell" och att "det passar in i området"

Desto mer broderande är det i ansökan, där White arkitekter tagit fram en detaljerad beskrivning och även visionsskisser på hur det nya hotellet är tänkt att se ut.

VISIONEN. Så här kan entrén, där en tidigare igensatt dörr öppnats upp till vänster, komma att se ut om fastighetsbolaget får igenom sina planer. Foto: Cityfast/White arkitekter

VISION. De flesta av hotellrummen är tänkta att placeras runt omkring den tidigare kyrkosalen enligt förslaget. Foto: Cityfast/White arkitekter

Fastigheten

Diamanten 11 heter fastigheten som ligger på Kungsholmsgatan 23/Pipersgatan 22

Huset byggdes 1927-1928. Arkitekter var Höög & Morssing och byggherre var Lutherska Missionsförbundet/Wilhelm Norrlander, byggmästare A Olsson.

Källa: Stockholmskällan

Visa merVisa mindre

Visionen är att skapa en ny mötesplats i huset, står det bland annat i ansökan. I entréplanet ska det bli en "multifunktionsyta med en frukostmatsal som dagtid kan användas för co-working eller konvent och kvällstid som restaurang eller bar."

Det beskrivs också att omvandlingen från kontor till hotell gör det möjligt att restaurera och renovera "delar som blivit ovarsamt behandlade" och att lyfta fram den gamla kyrksalens volym. Tanken är bland annat att de flesta av hotellrummen ska läggas kring det höga rum som en gång var den stora kyrkosalen.

Målet är även att det nya innehållet med hotell och restaurang ska skapa mer liv i "stadsrummet med besökare över dygnets alla timmar"

Nu ska staden hantera ansökan. Enligt Per Andersson på Cityfast hoppas de vara igång med projektet inom tre år.