Uppförsbacke. Daniel Granström har precis börjat sitt nya jobb på Älvsjö stadsdelsförvaltning där han får ett helhetsansvar för trygghetsarbetet. Han tror att helgens skjutning kommer påverka känslan av otrygghet här under lång tid framåt. Foto: Sacharias Källdén

Före detta polis ska öka tryggheten i Älvsjö

Helgens skjutning har skakat Älvsjö, ett område där politikerna lovat krafttag för att höja säkerheten. För att leda trygghetsarbetet har en ny chef rekryterats från polisen till stadsdelen. Så här vill han vända utvecklingen i Älvsjö.

  • Publicerad 19:50, 14 mar 2019

När en ung man sköts till döds på lördagseftermiddagen på Älvsjö station hade Daniel Granström bara hunnit jobba en vecka på sin nya post som ansvarig för stadsdelsförvaltningens trygghetsarbete.

Dämpad stämning i Älvsjö efter mordet

En rivstart på nya arbetet med andra ord, men framför allt en händelse som Daniel Granström tror kommer påverka Älvsjöborna under lång tid framöver.

– För alla som rör oss i stationsområdet, som bor och verkar här är det klart att känslan av trygghet får sig en rejäl törn. Vi kommer att bli påminda om det här länge. Det är oerhört negativt, säger Daniel Granström.

Knarkförsäljning rot till otrygghet

Just trygghet har länge stått högt på den politiska dagordningen i Älvsjö. Moderaterna, som idag har ordförandeklubban i stadsdelsnämnden, gick till val på att “göra Älvsjö tryggt igen”.

Daniel Granström har anställts på stadsdelen för att leda det arbetet i mål. Han kommer senast från jobbet som kommunpolis på Globens lokalpolisområde, som också har ansvar för Älvsjö.

– Det här är en mycket välmående och jättefin stadsdel men här finns områden med kriminalitet. Älvsjö har en dragningskraft som knutpunkt med ett stort flöde av människor, som gör det lätt att sälja narkotika här. Det skapar otrygghet, säger Daniel Granström.

Kameraövervakning

I sin nya roll kommer han leda samarbetet med polisen, stadens ordningsvakter, SL, företagare och andra aktörer i Älvsjö. Han får också ett brett uppdrag att chefa över stadsmiljön och parkerna, fältassistenterna och fritidsverksamheten för unga. Alla ska arbeta för ett tryggare Älvsjö.

Här intar stadens nya ordningsvakter Älvsjö

– Det har högst prioritet för oss, först och främst måste vi få till centrumområdet. Jag vill att det ska finnas aktiviteter här som gör det till ett levande torg så att människor vistas här.

Mer folk på torget alltså, men också nya övervakningskameror. De ägs av polisen, men sätts upp i samarbete med staden, förhoppningsvis innan sommaren. Kamerorna ska placeras mot torget, på torget, mot Mässvägen och i stationsbyggnaden.

Vill ha hjälp av älvsjöbor

Politiskt har ribban höjts i år med ett nytt trygghetsmål. Förra året svarade 79 procent av Älvsjöborna att de känner sig trygga i stadsdelen. När det här året är slut ska den siffran upp till 82 procent.

Daniel Granström är övertygad att det målet kan nås, trots att man nu har fått en ny uppförsbacke. Risken att faktiskt bli utsatt för ett våldsbrott i Älvsjö är trots allt liten, men känslan av otrygghet kan leva kvar länge efter allvarliga händelser som helgens skjutning, konstaterar han.

– Vi ska göra allt vi kan för att ändra på det men vi kommer behöva hjälp av engagerade medborgare. Jag skulle till exempel gärna få igång en vettig nattvandring och föräldravandringar dagtid, säger Daniel Granström.

Nytt liv. Torget och stationsområdet ska övervakas men också fyllas av fler aktiviteter. Foto: Sacharias Källdén

Unga ska få hjälp att lämna kriminella grupper

Här är fler exempel på hur Älvsjös stadsdelsförvaltning arbetar för att öka tryggheten i området i år:

"Allvarssamtal" införs. Snabba samtal ska hållas med polis och socialtjänst när unga begår brott.

En social insatsgrupp ska startas för att hjälpa unga att ta sig ur kriminella grupperingar.

En "trygghetsdag" ska hållas ihop med polisen för att öka dialogen med Älvsjöborna. Den ordnas varje år. Den första blir den 27 april på torget i Älvsjö C.

En trygghetsinventering planeras där otrygga platser pekas ut och analyseras.

Arbetet med en mötesplats startar för att öka vuxennärvaron och samla verksamheter i stadsdelen.

Nya utegym byggs i Solberga. Belysningen förbättras i parker. Målet är att fler vuxna ska vara ute i grönområdena.

Ökar kameror tryggheten?

Vad tycker du om att Älvsjö får övervakningskameror? Skriv till oss soderort@direktpress.se