Föreningar kräver tydliga regler

Femton föreningar i Rinkeby-Kista vill ha tydliga riktlinjer för hanteringen av föreningsbidrag. – Det råder ett demokratiskt underskott när föreningarna varken får veta när besluten fattas eller om ansökan måste kompletteras, säger Ilyas Hassan, talesperson för Förorten Mot Våld.

  • Publicerad 17:48, 19 dec 2017

"Det vore bra om förvaltningen och nämnden förstod föreningarnas betydelse."

I ett medborgarförslag, som skickats till stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista, kräver Rinkeby Framtidskommitté och ytterligare 14 föreningar i stadsdelen, tydligare regler för hur föreningsbidragen betalas ut.

Idag finns ingen information om hur mycket pengar som finns att fördela, eller hur lång tid det tar att få besked. Föreningarna får inte veta varför de inte har beviljats bidrag. Inte heller finns någon handledning eller stöd från stadsdelen för att föreningarna ska bli bättre på att söka bidrag.

– Jag tror att sådana här problem kan bidra till ett större glapp mellan föreningarna och beslutsfattarna i stadsdelen, säger Ilyas Hassan.

”Vi stödjer också den lokala utvecklingsplanen där samverkan med föreningslivet lyfts fram som en viktig aspekt för att värna om engagemanget i området och skapa inflytande och delaktighet bland boende. I synnerhet i tider då valdeltagandet är lågt, likaså förtroende till myndigheter och politiken”, skriver föreningarna i förslaget.

– Ja, det vore bra om förvaltningen och nämnden förstod föreningarnas betydelse. Utan föreningslivet skulle vi varken se fotbollsturneringar eller andra folkliga festivaler i Järva, säger Veronica Stiernborg, som sitter i styrelsen för Folkets Husby.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.