Nu ska föreningslivet i Täby få hjälp från kommunen. Genom en enkät ser de över vilka behov som finns.

Föreningslivet kan få hjälp av kommunen

Nu arbetar Täby kommun med att hjälpa föreningar, eftersom flera har problem under coronakrisen.

  • Publicerad 11:32, 12 maj 2020

På grund av smittspridningen av convid-19 har flera arrangemang, så som konserter, föreläsningar, matcher och äldreaktiviteter ställt in. En av de föreningar som kan få det svårt är Täby HBK.

– Just nu påverkas vi lindrigt, men om det fortsätter som det gör nu så kommer det påverka oss på flera sätt ekonomiskt, säger Per Johansson, ordförande i Täby Handbollsklubb.

Kommunen arbetar nu för att det lokala föreningslivet ska klara krisen och har därför skickat ut en enkät för att få en överblick om hur det ser ut för föreningarna. Av 120 utskickade enkäter har 60 föreningar svarat.

– Det handlar om att vi vill få en överblick över de frågor och problem som finns. Ett problem är till exempel att det är mindre grupper, läger kan bli inställda och vissa har stängt sina kaféverksamheter och allt det tär på ekonomin i föreningen så klart, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Sommarläger kan ställas in

Den bilden delas av Per Johansson från HBK som menar att stora intäkter kommer att försvinna om isoleringen kvarstår.

– Vi har sommarläger och turneringar som kan ställas in. Men en stor risk som finns är även att unga slutar träna, säger han.

Kommunen har som ett första steg sagt att föreningar kan få uppskov på sina hyror, detta gäller dock bara om föreningar själva ansöker om det och är i behov av det.

– De föreningar som hyr lokaler av kommunen föreslås under vissa förutsättningar kunna beviljas uppskov med hyran under en begränsad tid . Alla föreningar har inte problem, bland annat en förening jag pratade med ordnade under påskveckan utökad aktivitet . I vanliga fall brukar många barn vara bortresta under lov, dock inte under rådande situation, säger Birgitta Kaasik.

Fler åtgärder kan komma

Man kan som förening även söka stöd från stat och region. Därför har kommunen startat en lotsverksamhet för att informera och stötta föreningarna om de till exempel vill söka statliga bidrag.

– De flesta föreningar drivs ideellt så det kan vara bra. Men den oron som finns är om kommunen drar in aktivitetsstödet, säger Per Johansson.

Enkäten som skickats ut ska ligga som grund till framtida stödåtgärder.

– Det här är första steget, vi vet ännu inte hur vi kommer att göra. Det beror helt på vad som händer i framtiden, vi vill ha ett levande föreningsliv efter detta och vi håller en löpande dialog med föreningslivet, säger Birgitta Kaasik.

Detta gör kommunen:

Utbetalda bidrag gäller och de bidrag som betalas ut hösten 2020 kommer att baseras på verksamhetsstatistik för 2019.

Föreningar kan få uppskov på fakturor och hyra.

Kommunen kan komma att genomföra fler åtgärder om problemen fortsätter.

Visa merVisa mindre

Birgitta Kaasik (M), ordförande för kultur- och fritidsnämnden tror att det kan komma fler åtgärder, beroende på hur utvecklingen blir. Foto: Ingela Bendrot

Stockholm Direkt