Plan. Det kan komma att bli aktuellt att flytta delar av Ekerö rederis verksamhet till Gällstaö. Planerna upprör de boende på Gällstaö. Foto: Jonas Månsson

Företagsflytt upprör Gällstaöborna

Drygt 200 boende på Gällstaö har sagt sitt. De tycker inte att Ekerö rederis verksamhet är lämplig på ön. – En industri hör inte hemma i ett bostadsområde, säger Bibbi Bodesjö, ordförande i Gällstaö samfällighetsförening.

  • Publicerad 16:27, 19 aug 2016

Vi på kommunen tycker inte att det är industriell verksamhet utan en småbåtshamn med varvsupptagning och viss drift och reparation av båtar.

Ekerö kommun behöver marken på Bryggavägen där Ekerö rederi i dag har sin verksamhet. Där ska kommunen anlägga ett fjärrvärmeverk. På grund av det ska rederiet erbjudas ny plats. Gällstaö är en plats som är aktuell.

I våras bjöd kommunen in Bibbi Bodesjö till ett möte för att ta reda på de boendes syn i ärendet. Under sommaren har Gällstaö samfällighetsförening och Gällstaö fastighetsägarförening delat ut en enkät till de fastboende för att ta reda på vad de tycker. Över 210 personer svarade på frågan om de vill eller inte vill ha industriell verksamhet på Gällstaö.

– Bägge föreningarna är överens och tycker att det är negativt. Det har inget med Ekerö rederi att göra utan om att det är en industri, säger Bibbi Bodesjö.

Enligt henne är det fler saker som de boende är kritiska till.

– Det är ett stort markområde som skulle förändras, bland annat en gångväg som används av motionärer. Där skulle det i stället bli trafik. Promenadsträckan kommer att kantas av industri i stället för vildvuxen natur. Sedan skulle det bli en trafikfara för våra barn. Merparten av våra gator har ingen trottoar och barn går på vägen till och från skolan, säger hon.

Att det skulle vara samfälligheten som bekostar vägnätet är även något som de boende har reagerat på.

– De boende skulle få bekosta det, säger Bibbi Bodesjö.

Där opponerar sig Mathias Dillmann, vd Ekerö rederi.

– De kostnaderna står jag för, säger han.

Han poängterar även att företagets huvudsakliga verksamhet kommer att finnas kvar på Byggavägen och ser det inte som industri.

Jonas Orring, kommunens teknik- och exploateringschef tycker att enkäten är missvisande och inte heller att man kan kalla det industri.

– Vi på kommunen tycker inte att det är industriell verksamhet utan en småbåtshamn med varvsupptagning och viss drift och reparation av båtar, säger han.

Det finns redan en detaljplan för att bygga på området.

– Det vi ser är att det i detaljplanen finns en anvisad plats för en småbåtshamn. Inom ramen för de bestämmelserna som finns kan vi lägga verksamhet, säger han.

Projektet är just nu på planeringsstadiet.

– Vi utreder frågan, det är en hel del frågor som återstår. Vi ska göra en markundersökning och en teknisk utredning om markförhållande. Det är vad som ligger närmast. Sedan är det så att det inte är säkert att det blir precis samma verksamhet där som den de har i dag, säger han.

Enligt Jonas Orring ska det inte röra sig om en försäljning av marken till Ekerö rederi, något det ryktats om på Gällstaö.

– Vi diskuterar i första hand en förhyrning av marken. Det ligger närmast tillhands, säger han.

Före årsskiftet hoppas Ekerö kommun ha ett konkret besked i ärendet.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.

Socialchefen om krisen på Lugnet: "Vi ser allvarligt på läget"

Nyheter Lugnet. Nu vill föreningen att kommunen tar över LSS-boendet på Munsö Om LSS-boendet Lugnet på Munsö måste stänga vid årsskiftet kan Ekerö kommun få problem. Föreningen vill nu att kommunen tar över verksamheten.fredag 19/10 14:50

Senaste numret

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter