STENÖKEN. Vid Botkyrka kyrka finns spår av historien om hur Sverige gick från hedendom och kristendom. Det är en nyckelplats som nu håller på att begravas bakom byggsten, säger författaren Maja Hagerman. Foto: Claudio Britos

Författaren: "Stenen är symbol för historielöshet"

Stenkrossen på åkrarna vid Botkyrka kyrka fortsätter att röra upp känslor. I går pratade författaren Maja Hagerman i Fittja om vikten av att inte glömma bort sin historia.

  • Publicerad 16:42, 14 nov 2019

Att stenkross östs över åkrarna vid Botkyrka kyrka är en tydlig symbol för samhällets historielöshet. Det säger Maja Hagerman som i går pratade om sin nya bok Trådarna i väven på Mångkulturellt centrum i Fittja.

Kulturarv såsom Botkyrka kyrka bär viktiga ledtrådar med sig om hur vi förstår oss själva och vårt samhälle, säger hon.

– Tänk dig att du vaknar upp en morgon och har tappat minnet. Då skulle du leva helt desorienterat. Individer behöver sitt minne och det gör även samhället.

– På den här platsen i Botkyrka kan man så tydligt se övergången mellan hedendomen och kristendomen. Känner man till historien så vet man att det är en av nyckelplatserna som nu håller på att begravas bakom byggsten, säger hon.

Men det är inte bara att åkern vid kyrkan är täckt med sten utan hur det har skett som upprör Jan Ohlin, som är ansvarig för Facebookgruppen Botkyrka kyrka – hotat kulturarv.

– En dag kom lastbilarna med stenarna, trots att området är ett riksintresse. Och Botkyrka kommun och Skanska har hittat ett sätt att göra det utan att de behöver tillstånd, säger han.

Stenen "mellanlagras"

Det han syftar på är att stenarna räknas som en biprodukt i bygget av Förbifarten, och inte avfall, och det gör skillnad i hur det behöver hanteras. Dessutom kommer Skanska använda stenen vid andra byggen i Stockholm, vilket gör Botkyrkaåkern till en plats för så kallad mellanlagring.

VIKTIGA MINNEN. Författaren Maja Hagerman pratade om sin nya bok Trådarna i väven på Mångkulturellt centrum i Fittja i går. Jan Ohlin, admin i Facebookgruppen Botkyrka kyrka – hotat kulturarv, var på plats för att lyssna. Foto: Lisa Halldén

Jan Ohlin ser det som ett sätt att tjuvstarta Södra porten.

– Och det finns inte någon som helst plan för vad Södra porten ska vara. Det är väldigt mycket politiskt arbete för lite konkret substans, säger han.

Botkyrka Södra porten AB, som ägs till hälften av Skanska och till hälften av Botkyrka kommun, planerar att presentera nya visioner för projektet under andra kvartalet 2020. Men redan nu kan vd:n Martin Bucht berätta att det inte kommer bli fråga om något stort handelsområde.

– Tanken var tidigare att fokus skulle ligga på handel men det tror vi inte längre på. Nu blir fokus något annat, säger han.

Att det blir ett omtag har inte med kritiken att göra, säger han.

– Vi är väl medvetna om de kulturhistoriska värdena och hur de värnas kommer prövas under detaljplansarbetet. Men där är vi inte än.

Stenen ska bort inom fem år

Den preliminära planen för stenmassorna är att de ska vara helt borta 2024. Massorna norr om E4 kommer att tas bort först.

Det kommer vara Länsstyrelsen som fattar beslutet om ifall Södra porten-bygget skadar riksintresset runt kyrkan. Den granskningen görs inte förrän detaljplansarbetet är igång, men redan nu har Länsstyrelsen lyft ett varnande finger. I sin granskning av detaljplanerna för bostadsområdet Prästviken som planeras väster om kyrkan skriver länsstyrelsen att om både Prästviken och Södra porten byggs som planeras så finns risken att de tillsammans påverkar de kulturhistoriska värdena så mycket att de blir "omöjliga att uppfatta och förstå i framtiden".

Ortens viking gjorde Botkyrkas åkrar heliga

Protestlista ska stoppa bygget vid kyrkan