Stenkrossen har glidit över på grannfastigheten utan tillstånd. Stenkrossen i den högra bilden är inte den i Gladö. Foto: Google/Mostphotos

Fornlämning skövlades av stenkross i Gladö

En företag som driver en stenkross i Gladö har polisanmälts, efter misstankar om brott mot kulturmiljölagen. Enligt flygfoton har företaget förmodligen förstört bland annat en boplats från stenåldern.

  • Publicerad 09:13, 5 dec 2019

En fornlämning söder om Gladö kvarn har med stor sannolikhet skövlats av en stenkross. Det konstaterar Länsstyrelsen som nu har polisanmält händelsen. 

– Det är inte så vanligt att något sådant här händer, men det händer årligen. Jag kan inte säga en exakt siffra, säger Ola Winter, antikvarie på Länsstyrelsen. 

Det hela uppdagades efter att Huddinge kommun konstaterat att stenkrossen förflyttat sig över på grannfastigheten och därmed korsat tomtgränsen där fornlämningen fanns, vilket kan bekräftas med hjälp av flygfoton. Fornlämningen i fråga var spår efter en stenåldersbosättning samt en kvartsåder som bar spår av att ha blivit bruten av stenåldersmänniskor. 

Historielösheten börjar och slutar i Vårby

– Kvarts var ett vanligt material för verktyg på den här tiden och det ska ha funnits spår efter bearbetning i ådern. Men jag har inte sett den själv eftersom den nu är borta, säger Ola Winter. 

Skyddade enligt lag

Alla fornlämningar måste inte bevaras men de är alla skyddade enligt fornminneslagen, även fornlämningar som inte är upptäckta ännu. Det innebär i praktiken att om man hittar fornminnen måste man avbryta arbetet och kontakta Länsstyrelsen eller Länsmuseet. Därefter går det att ansöka om tillstånd för att få fortsätta genomföra sitt arbete, vilket kan genomföras först efter en arkeologisk undersökning. I det här fallet genomfördes en sådan 1998, men ett tillstånd för att skövla fornlämningen fanns inte.

– I det här området har finns det ganska många stenkrossar, och det är en del som har gjort arkeologiska undersökningar för att få tillstånd att ta bort fornlämningar, säger Ola Winter.