Fyra år. Den halvfärdiga radhuslängan brann två gånger under 2015 för att sedan bli stående i fyra år utan att någon tagit hand om resterna. Foto: Jonas Grönvik

Försäkringsbolag ska riva brända radhusen

Misstänkt mordbrand och domstolstvister har kantat den långdragna historien om de nedbrända radhusen i Segeltorp. Efter att byggföretaget gått i konkurs har nu allt ansvar landat på markägaren, en privatperson från Huddinge. Genom sin advokat ger hon sin bild av historien.

  • Publicerad 11:48, 15 maj 2019

De nedbrända radhusen i Segeltorp kan vara på väg att rivas. Det säger markägaren genom sin advokat Nils Åberg. Markägarens försäkringsbolag har åtagit sig att riva husen. Men när det kan komma att ske är ännu oklart.

– Vi har ställt samma fråga till försäkringsbolaget. De tar in offerter från rivningsfirmor, men kan inte svara på när det kommer att rivas, säger Nils Åberg när HuddingeDirekt når honom på telefon.

Markägaren, en kvinna i 50-årsåldern bosatt i Huddinge, har valt att tala med HuddingeDirekt genom sin advokat eftersom hon mår för dåligt av situationen. Hon anser sig ha blivit lurad av "en oseriös entreprenör".

Avslöjad av "Fuskbyggarna"

Det var 2010 som hon upplät sin tomt till byggherren för att han skulle bygga en länga med sex radhus. I utbyte skulle hon få ett av radhusen plus två miljoner kronor. Bygget skulle stå klart 2012.

Men bygget blev aldrig klart. Först fanns inget giltigt startbesked. Sedan brann bygget vid två tillfällen 2015. Efter detta hamnar markägaren i konflikt med byggherren med flera komplexa turer.

Byggherren har varit inblandad i andra skumma affärer. Han låg också bakom ett bygge i Högmora som avslöjades av TV4:s "Fuskbyggarna" förra året. Både i Högmora och i Segeltorp samarbetade han med den dömda mordbrännaren Magnus Lundberg.

Stäms på 20 miljoner

Förra veckan gick bygglovet för radhustomten ut. Det innebär att kommunen nu kommer ställa skarpa krav om att riva radhusen och städa upp på tomten. Efter att byggherrens bolag gått i konkurs är han inte längre en part som kommunen kan ställa krav på, enligt kommunen. Men för markägaren är tvisten med byggherren inte över.

"Hon befinner sig i en omöjlig situation där rättsprocesser låser upp hennes möjlighet att förfoga över fastigheterna. Entreprenören har dessutom väckt talan mot henne med ett skadeståndskrav på 20 miljoner", skriver Nils Åberg i ett mejl till HuddingeDirekt.

Byggherren anser att markägaren sade upp deras avtal utan grund och därmed gjorde att han förlorade den planerade vinsten från försäljningen av radhusen.

HuddingeDirekt söker byggherren för kommentar.

Kronofogden om radhushelvetet: Vi kan hjälpa till

Känd mordbrännare bakom fuskbyggen i Huddinge

Radhus-helvetet: Ruinerna kvar efter tre år

GRANSKNING. Mordbrand och rufflare i radhusidyllen

Det här har hänt

September 2012: Kommunen godkänner detaljplanen som tillåter sex radhus i korsningen Gamla Södertäljevägen/Ekhagsvägen.

September 2013: Ansökan om bygglov lämnas in.

April 2014: Kommunen beviljar ett bygglov som gäller i fem år, till maj 2019.

Maj 2014: Kommunen vägrar ge startbesked, då det saknas handlingar i det tekniska samrådet.

Oktober 2014: Kommunen gör en besiktning på fastigheten och konstaterar att bygget har påbörjats utan startbesked. Kommunen beslutar om byggstopp.

Oktober 2014: Kommunen ger startbesked, när kompletterande handlingar kommer in. Då bygget ändå påbörjats innan startbesked planerar kommunen att ta ut en byggsanktionsavgift.

Januari 2015: Byggaren påstår att ett av husen står klart för inflyttning.

Februari 2015: Huset brinner för första gången. Enligt grannar ska en molotov cocktail kastats in i det mest färdiga huset.

November 2015: Huset brinner för andra gången. Den här gången överantänds hela radhuslängan. Ett radhus brinner ner till grunden, de andra får svåra brand-, rök- och vattenskador efter släckningsarbetet.

Februari 2016: Södertörns tingsrätt dömer till markägarens fördel i tvisten om vem som äger marken. Byggherren överklagar till Hovrätten.

April 2016: Natur och byggnadsnämnden beslutar om en byggsanktionsavgift på varje fastighet. Bolaget som står på bygglovet ska betala totalt 190 104 kronor. Då HuddingeDirekt granskade ärendet 2017 hade byggbolaget ännu inte betalt bötesbeloppet.

Juni 2017: Hovrätten meddelar sin dom i tvisten mellan markägaren och byggbolaget. Den slår fast att det är den gamla markägaren som äger rätten till fastigheterna och innebär i praktiken att byggbolaget är ute ur bilden.

Juli 2017: Ett staket sätts upp runt tomten efter att kommunen hotat markägaren med vite.

November 2018: Huddinge kommun hotar byggbolaget om vite om de inte städar upp byggskrotet på tomten (detta gäller inte rivning av radhusen). Men det visar sig att byggbolaget gått i konkurs, vilket gör att kravet är verkningslöst.

5 maj 2019: Bygglovet går ut. Huddinge kommun förbereder hot om vite om markägaren inte börjar riva husen.