Torbjörn Blomqvist, ägare av Ulfsunda slott, står här framför slottet vars slottspark ska få sig ett lyft. Foto: Mikael Andersson

Försenade renoveringen igång vid Ulvsunda slott

Sedan några år tillbaka har det funnits planer på att rusta upp Ulfsunda slottspark. Svårigheter med att få tag på en bro-konstruktör har försenat arbetet, men nu verkar det som att allt rullar på igen.

  • Publicerad 17:07, 26 aug 2019

Runt Ulfsunda slott har det vuxit fram radhus och andra hus som gjort att slottets grönytor minskat. Därför började en upprustning av slottsparken för några år sedan. Bland annat stängdes en del av Margaretelundsvägen av så att slottsområdet skulle kunna byggas ut, ned mot vattnet. Då var planen att nya parken skulle stå klar under 2019.

– Det har gått sakta, av flera anledningar. En förutsättning för projektet var att vi skulle bygga en bro för leveranser över kanalen, men det tog över ett år att hitta en konstruktör. Men i fredags blev bron besiktigad och godkänd, säger Ulfsunda slotts ägare Torbjörn Blomqvist.

Stor förvandling på gång: Så blir nya Ulvsunda slottspark

Försenat ett och ett halv år

Nu, när bron är klar, kan resten av arbetet äntligen sätta igång, menar Torbjörn Blomqvist.

Han uppskattar att upprustningen av Ulfsunda slottspark försenats ett och ett halvt år, men att de nu är på banan igen.

– Allt är redan planerat i detalj, så nu kan vi gå vidare med upphandlingen för de övriga delarna. I första hand ska vi riva upp den gamla bilvägen (som låg mellan slottet och vattnet, reds anm.), sen kan vi ta tag i det övriga parkarbetet, säger Torbjörn Blomqvist.

Hus för dummies gör succé i Ulvsunda slottspark