Bygget vid Rosenlundsparken är i gång igen men kostnaderna har ökat kraftigt. Foto: Sigrid Malmgren

Försenat bygge blir 200 miljoner dyrare än väntat

Byggprojektet vid Rosenlundsgatan beräknas bli betydligt mer kostsamt än planerat.

  • Publicerad 13:38, 28 maj 2020

2015 låg budgeten för nybygget som ska ge 129 nya hyresrätter i Rosenlundsparken på 451 miljoner kronor. Stockholms Stadshus AB föreslår nu att godkänna det nya beloppet för investeringskostnader på 662 miljoner kronor.

– Projektet är i det skede att det inte går att göra någon annan rekommendation. Bolaget redovisar fortfarande ett lönsamt projekt, säger Peter Dahlberg på Stockholms stadshus.

15 juni tas beslutet om att godkänna den nya budgeten i kommunfullmäktige.

Enligt Patrik Andersson på Stockholmshem som är ansvariga för bygget skenade priserna först iväg pågrund av att det anlitade byggbolaget BTH bygg fick ekonomiska problem.

– Vi blev tvungna att häva det avtalet och göra nya upphandlingar, därför stod bygget still i ett år.

Det stillastående projektet blev allt dyrare. Från att de första avtalen gjordes 2015 behövde man lägga på den kostnadsutveckling som skett på fyra år inför nya upphandlingar.

– Sedan tickar räntorna på, det finns lönekostnader för ett antal poster oavsett om de jobbar eller inte och vi får betala arrende på marken. Utöver det har det tillkommit fuktskador och en del material behöver bytas, säger Patrik Andersson.

Hyresgästernas hyror påverkas inte

Trots den stora budgetskillnaden för projektet menar Patrik Andersson att det inte är någon större skillnad för lönsamheten för staden.

– Hyresgästerna kommer inte att drabbas. Hyran sattes innan rekonstruktionen. Men det blir sämre för oss, om inte rekonstruktionerna hade behövt göras hade vi haft 100 miljoner mer, säger han.

Några av hyresgästerna har valt att hoppa av på grund av väntetiden på inflytt som nu flyttas fram till hösten 2021 medan andra valt att vänta.

Vi har tidigare även rapporterat om hur markkostnaderna i projektet som exploateringskontoret haft parallellt med bygget ökat kraftigt sedan dess start, från 72,5 till 192.5 miljoner kronor.

Det arbetet pågår fortfarande men budgeten tros inte förändras ytterligare enligt en talesperson på exploateringskontoret.