Grannar till bygget. Axel Disbo och Leo VK började på Elektrikergymnasiet i höstas och har gått in och ut gonom husets huvudingång fram till förra veckan. Då öppnades en tillfällig trappa som går upp utmed fastigheten precis intill bygget. "Det är en brant, krånglig väg in. Vi har inte märkt att det skulle varit stök i andra entrén. Det tar ju bara en minut att gå in" säger de. Foto: Sacharias Källdén

Försenat bygge i Telefonplan dras inför rätta

Ilskan växer mot SSM:s försenade bygge vid Telefonplan. Bostadsköpare vill dra sig ur och nu stäms bolaget av grannfastigheten, som fått flera entréer blockerade av bygget.

  • Publicerad 19:30, 27 feb 2019

Arbetet är i full gång vid SSM:s bygge av 188 bostadsrätter i projektet Metronomen på Radiusbacken. Annat var det förra året, säger Silvia Samuelsson Waak, vd för fastighetsbolaget som äger ett kontorshus bara meter därifrån.

– Det var noll aktivitet där i mer än ett halvår. De är kraftigt försenade med hela byggnationen. Det påverkar oss jättemycket. Öppnar vi dörren så dyker vi rakt ner i en bygggrop, säger Silvia Samuelsson Waak.

Kräver 17,7 miljoner

Kontorshuset är L-format med entréer både mot Tellusborgsgatan och på baksidan mot SSM:s bygge. De bakre ingångarna, som brukar användas av Elektrikergymnasiet och restaurangen Glasade gången, har varit blockerade sedan sommaren 2017.

Det har gjort att el-gymnasiets 160 elever istället gått in och ut genom huvudentrén, som i vanliga fall bara används av företagen i kontorshuset. Och de har inte uppskattat de hundratals tonåringarna i trapphuset.

Kakelplattor rasade ner från hus i Kransen

I en ny stämningsansökan, där fastighetsägaren kräver SSM på nära 17,7 miljoner kronor, beskrivs situationen som “ohållbar” med spring, stök och nedskräpning med fimpar och gamla snusprillor i trapphuset.

Brant. Gymnasieeleverna är inte helt nöjda med sin nya väg in till skolan. Foto: Sacharias Källdén

Först för knappt två veckor sen fixade SSM en provisorisk trappa, som gör att de gamla entréerna kan användas igen. Den skulle ha varit klar i januari 2018, enligt Silvia Samuelsson Waak.

"Kaos i huset"

– Det har inte gått att hyra ut lokaler och jag har inte kunnat höja hyran för det har varit kaos i huset och i området. Det skulle vara så här i max ett år. Hade SSM levererat i tid hade vi haft förståelse men bygget har stått helt i stiltje. Nu får det vara nog, säger hon.

Stort bygge vid Telefonplan står helt still

Bygget har också tvingat restaurangen Glasade gången, som är en verksamhet för personer med funktionsnedsättningar, att hålla stängt ända sen hösten 2017. Tidigast i april hoppas verksamhetschefen Ulla Söderberg att man kan öppna igen.

– I avvaktan på en öppning har vi fixat och renoverat så vi har använt tiden vettigt, men det har varit ett stort avbräck i verksamheten, säger hon.

Bostadsköpare vill hoppa av

Utöver grannfastighetens stämning finns också ett 50-tal fall i Stockholms tingsrätt där bostadsrättsköpare försöker komma ur sina avtal med SSM i Metronomen. Advokat Jörn Liljeström företräder bland annat ett par som tecknat avtal med SSM år 2016 i tron om att de skulle kunna flytta in 2018. Han hävdar att förseningen nu är så stor att det finns rätt att häva avtalet.

Utsikt. Så här ser SSM:s bygge av Metronomen ut från grannfastigheten. Foto: Sacharias Källdén

Avgörande i vår

Den första rättstvisten mellan en köpare och SSM väntas avgöras senare i vår.

SSM kommenterar turerna endast skriftligt via kommunikationschefen Ann-Charlotte Johansson.

"SSM jobbar aktivt för att minimera den påverkan och störning som ny- eller ombyggnation i tätbebyggda stadsdelar innebär för boende och näringsidkare i närområdet. Arbetet med projekt Metronomen fortgår och inflyttning beräknas från och med första kvartalet 2020". skriver hon.

Lagkravet: Bygge får i max pågå i fem år

När staden säljer mark till byggbolag finns det alltid krav i avtalen om när huset ska vara färdigt.

Men eftersom marken där Metronomen byggs inte var stadens från början och alltså inte sålts av staden till SSM finns det inga viten kopplade till avtalet om bygget försenas.

Däremot måste SSM, liksom andra byggherrar, avsluta sin byggnation senast fem år efter det att bygglovet vann laga kraft. Det kravet anges i plan- och bygglagen.

I fallet med Metronomen innebär det att SSM har till oktober 2022 på sig att slutföra projektet.