Valmöjligheter. Populära skolor har mycket större möjligheter att vara tydlig gentemot föräldrar och ställa höga krav på eleverna, visar forskning. Foto: Sacharias Källdén

Forskare: Få skolor har råd med tuffa regler

Rektorer som står upp för tydliga regler hyllas. Men det är inte alla skolor som har “råd” att vara lika hårda. Forskare: Populära skolor kan “välja och vraka”.

  • Publicerad 06:51, 2 nov 2017

Innerstadsrektorn Mikael Lindberg har fått starkt stöd för att han sätter ner foten mot föräldrar som går över gränsen. Rektorskollegan Racheal-Ann Björk på friskolan Internationella Engelska skolan i Älvsjö har samma attityd: Vill föräldrar skälla får de gå till rektorn och hon är inte rädd för att dra en gräns när det krävs.

Uppfostrar föräldrar – hyllas som rektor

Trots att friskolan i Älvsjö bara funnits i drygt ett år har den redan en kö på ett 1000-tal elever efter årets intag. Dagligen får rektorn samtal från föräldrar som hoppas på en plats.

Populära skolor "ger inte vika"

Rektorn upplever att de flesta föräldrar uppskattar skolans raka bud och tydliga regler men några har valt att hoppa av efter ett år.

– Är det inte deras cup of tea så är det så. Föräldrar har höga krav på oss och vi på dem, säger Racheal-Ann Björk.

Skolor som Internationella Engelska skolan kan ses som ett typexempel på en populära skolor med högt söktryck som har “råd” att stå på sig när föräldrar ställer krav, anser forskaren Anna Ambrose som har studerat hur det fria skolvalet påverkar tre närliggande grundskolor i Stockholm.

– Skolvalfrihetsreformen har som jag ser det, byggt på min och andras forskning, till delar lett till att ”populära” skolor kan ”välja och vraka”, det vill säga de behöver inte i samma utsträckning ge vika för föräldrars krav eftersom de har en stark marknadsställning. Här kan skolan säga “passar inte galoschen så gå någon annanstans”, säger hon.

Oror för rykten ger föräldrar makt

Men det är inte alla skolor som känner att de kan inta den här positionen. För den kommunala “mellanskolan” i hennes avhandling var läget mer känsligt.

AVSLÖJAR: Stadens nya skolregler skulle uppfostra föräldrar

Skolan hade också god status och föräldrar som aktivt valde den men skolan var mer orolig för avhopp och rykten bland föräldrar som därför fick större inflytande.

– Den här skolan var mer tillmötesgående och lyssnade mer på föräldrarna. Man uttryckte att det räckte att det pratas i Konsumkön så flyttar en hel klass sina barn ur skolan, säger Anna Ambrose.

Föräldrar saknas på "lågstatusskolor"

Den tredje skolan, som hade lägre status och många barn till föräldrar med invandrarbakgrund, var en skola som många i området valde bort. Här var föräldraengagemang inte ett problem. Tvärtom efterlyste skolorna föräldrars närvaro.

– Här uppfattade skolpersonalen att föräldrar inte hade kraft, tid och ork att lägga sig i, säger Anna Ambrose.

Hon menar att det fria skolvalet skapat stora skillnader i relationen till föräldrarna beroende på skolornas styrka på marknaden.

Föräldrar som aktivt valt skola är engagerade och har höga förväntningar på skolan. Det gör att skolorna i sin tur har högre förväntningar på eleverna som får mer stöd, jämfört med skolan med lägre status och “frånvarande” föräldrar.

– Det blev en föreställningar hos pedagogerna, utifrån hur de såg på eleverna och föräldrarna, att vi är mer en “E-skola” än en “A-skola”. Det finns en stor fara i om det blir en “sanning”. Självklart att det finns elever som både får A och E på den skolan också, säger Anna Ambrose.

Internationella Engelska skolan. Rektor Racheal-Ann Björk (t h) och Monique Höglund, förälder (t v). Foto: Erik Simander

Tre olika skolvärldar

Anna Ambrose vid Stockholms universitet har gjort en doktorsavhandling i barn- och ungdomsvetenskenskap. Hon har granskat hur lärare, elever och föräldrar vid tre närliggande grundskolor i Stockholm navigerar på skolmarknaden.

Så här kan man sammanfatta de tre skolornas status och relation till föräldrarna:

Den populära skolan. Har lång kö, gott rykte och högt söktryck. Pluggintensiv med höga akademiska resultat. Många elever från hem med högre utbildning. Föräldrar uppskattar att skolan trycker på ordning och reda. Föräldrar uppfattas som engagerade i skolan men eftersom kön av elever är lång och avhoppen är få är det lätt för skolan att stå på sig om det krävs. Passar det inte kan föräldrarna byta skola.

Mellanskolan. Har ett relativt högt söktryck och engagerade föräldrar som aktivt valt skolan men skolan har ibland svårt att locka elever. Elever och föräldrar ses som konsumenter och det finns en oro för avhopp. Skolan är mer känslig för vad föräldrarna tycker och för rykten om skolan. Är mer inlyssnande och tillmötesgående mot föräldrar.

Frånvalsskolan. En bra skola som dras med “dåligt” rykte. Många i närområdet väljer bort skolan på grund av att många elever har föräldrar med invandrarbakgrund. Här upplever skolan att föräldrar inte har kraft, tid och ork att lägga sig. Föräldrarna ”lämnar över att sköta skolan helt till skolan”.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.