Utannonserad. Vallentuna kommun letar nu en utomstående hyresgäst till Bukettens gamla lokal i Lindholmen. Foto: Josefine Thureson Kämpe

Förskola i Lindholmen annonseras ut

Huset som förskolan Buketten flyttade ut ur förra året på grund av mögel ska nu hyras ut till en extern hyresgäst. Ännu är det oklart hur länge barnen, som flyttades till paviljonger, ska vara utan permanent skollokal.

  • Publicerad 11:27, 13 nov 2019

För ett år sedan flyttades Bukettens förskolebarn från lokalerna på Krokusvägen 21 till tillfälliga paviljonger bredvid Gustav Vasaskolan i Lindholmen. Anledningen var att man hade upptäckt fuktskador och mögel i huset.

Ilska mot förskolans nya gård – en stenöken

Förra året riktade förskolepersonalen kritik mot barnens nya skolgård, som då saknade lekutrustning. Därefter har kommunen tagit dit en klätterställning, lagt konstgräsmatta, hopphage, hoppstenar och ett bakbord.

Kommunen kan i dagsläget inte svara på hur länge barnen kommer behöva gå i paviljongerna.

– Paviljongen är en tillfällig lösning men frågorna är under utredning, vi utesluter inga alternativ, skriver Lisa Dahlman, samordnare på barn-och ungdomsförvaltningen, i ett mejl till VallentunaDirekt.

Enligt kommunens lokalresursplan planeras en helt ny skola i Lindholmen till år 2025, med en kapacitet för 350 elever.

Hyrs ut till extern

Vad gäller den gamla förskolelokalen på Krokusvägen så ska kommunen försöka hyra ut den till en extern hyresgäst.

– Vi har kollat internt i kommunen om det finns något behov, men det är ingen verksamhet i kommunen som vill ha den här lokalen. Då blir det en extern uthyrning det blir frågan om, säger Björn Sundblad, fastighetschef i Vallentuna kommun.

Finns det något önskemål på hyresgäst från kommunens sida?

– Nej, där får vi se vilka intressenter som finns.

Vad gäller den lekplatsutrustning som idag står på tomten, och som fortfarande används av förskolebarnen, finns i dagsläget inga rivningsplaner, enligt Björn.

– Den står kvar tills vidare, säger han

Björn Sundblad berättar även att lekplatsutrustningen är besiktad och säker att leka med för barnen i paviljongerna så länge.

Stockholm Direkt