BUDGETBLICK. Det blågröna styret blickar framåt mot 2020. Från vänster Bernhard Huber (MP), Marianne Damström Gereben (L), Pehr Granfalk (M), Magnus Persson (C) och Nataliya Hulusjö (KD). Foto: Leif Oldenburg

Förskola och klimatet i fokus

Förskola, skola, klimat och miljö. Det är huvudpunkterna i det blågröna styrets budget för Solna 2020.

  • Publicerad 15:38, 29 okt 2019

Jag är stolt över satsningen på barn och äldre.

De blågröna partierna (M, L, C, MP och KD) kallar dokumentet ”En blågrön budget som sätter barn och ungdomar främst”.

– Solna sticker ut och bryter mönstret när fyra av fem kommuner i landet skär ner. Det är resultatet av en långsiktig, ansvarsfull politik, sa kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) när budgeten presenterades.

I driftsbudgeten satsas 17,8 miljoner kronor, där merparten kommer permanentas. Tio miljoner läggs på att förbättra kvaliteten i förskolan samtidigt som förra årets fem miljoner kronor ligger kvar i verksamheten.

800 000 kronor läggs på att bygga upp den förebyggande fritidsverksamheten.

– Det motbevisar väl konspirationsteorierna om att vi bara är ute efter att spara pengar, sa Marianne Damström Gereben (L)

Det mesta i budgeten har offentliggjorts bit för bit under de senaste veckorna. Som satsningarna på förskolan, cykelstråken och en matstrategi för förskola, skola och äldreomsorg. Dessutom permanentas det så kallade hemgångsteamet från 1 januari.

– Jag är stolt över satsningen på barn och äldre, säger Nataliya Hulusjö (KD).

Lekplatser rustas

Tre miljoner kronor läggs på en fortsatt upprustning av Solnas lekplatser.

– Det räcker förmodligen till tre lekplatser under kommande budgetåret, säger tekniska nämndens ordförande Magnus Persson (C).

Utöver barn- och ungdom ligger fokus i budgeten på klimatet. Arbetet med en klimatstrategi pågår i förvaltningarna. Kommunstyrelsen får nu i uppdrag att utifrån strategin ta fram en trafikplan för Solna.

Under 2019 har luftkvaliteten på Råsundavägs mätts. Resultaten ska nu utvärderas. Dessutom ska speciella miljözoner för tunga lastbilar utredas.

– Men först måste vi titta på trafikflödena, säger Miljöpartiets Bernhard Huber.

Kritiska röster

Oppositionens första kommentarer till det blågröna styrets budget är inte oväntat kritiska.

– Budgeten innehåller inga stora satsningar på varken barn eller unga, och det är vilseledande av styret att påstå det. Däremot välkomnar vi att budgeten innehåller flera ambitiösa miljö- och klimatsatsningar, säger socialdemokraternas oppositionsråd Arne Öberg.

Även Vänsterpartiets gruppledare Sandra Lindström anser att satsningarna ligger på för låg nivå.

– Totalt 17,8 miljoner i hela driftsbudgeten. Det är drygt en fjärdedel av vad vi ville satsa enbart på skola och förskola, säger hon.

Den 25 och 26 november är det dags för budgetdebatt och beslut i Solna kommunfullmäktige.

15 miljoner läggs på cykelsatsningar

Solna stad satsar på matstrategi

Två miljoner till klimatutbildning

Budgeten i siffror

Oförändrad kommunalskatt: på 17,12 kronor.

Generell uppräkning av verksamheterma: 1 procent.

Förbättrad kvalitet i förskolan: 10 miljoner.

Satsning på att förbättra kunskapsresultaten: 5 miljoner.

Ökad kunskap om miljö och limatp+åverkan: 2 miljoner.

Cykelsatsning: 15 miljoner.

Dagvattendammar, Råsyasjön och Bergshamra: 2 miljoner.

Upprustade lekplatser: 3 miljoner.

Upprustning konstgräs vid idrottsplatser: 3 miljoner.

Digitalisering och välfärdsteknik: 5 miljoner utöver redan budgeterade 10 miljoner.

Visa merVisa mindre