Tvistar. Förskolan Sputnik på Kronobergsgatan måste med stor sannolikhet lägga ner sin verksamhet redan till sommaren. Foto: Elin Jonsson

Förskola på Kungsholmen kan tvingas stänga efter grannstrid

En infekterad strid har blossat upp mellan en bostadsrättsföreningen och förskolan Sputnik på Kungsholmen. Båda parter vägrar betala för den nya dyra ventilation som krävs för att förskolan ska kunna vara kvar.

  • Publicerad 12:00, 9 jan 2019

Förskolan Sputnik på Kronobergsgatan på Kungsholmen ligger i en rättslig tvist med sin fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen Lavetten 15. Förskolan har tidigare fått anmärkning på den gamla ventilationen som fortfarande fungerar – men enligt miljöförvaltningen låter på tok för mycket. Det kan vara skadligt för de 26 barn som går på förskolan och därför måste den bytas ut.

I samband med att hyreskontraktet nu ska förlängas har en tvist om vem som ska betala för den nya ventilationen blossat upp. Bostadsrättsföreningen vägrar att betala för åtgärden trots att förskolan hävdar att de tidigare lovat att göra det.

– Det finns inget skrivet i det tidigare kontrakt vi skrev för tre år sedan. Men vi blev lovade muntligen och det finns även mejlkonversationer som bekräftar detta, säger Mia Gunsarfs förskolechef på Sputnik, som dock inte lyckats få fram de mejlen till StockholmDirekt.

Att byta hela ventilationen kostar runt en miljon kronor och skulle, enligt Mia Gunsarfs, vara en så hård ekonomisk smäll för förskolan att de skulle tvingas lägga ner.

Mia Gunsarfs berättar att kostnaden är baserad på en offert som togs fram i samband med att föreningen tog på sig ansvaret för att åtgärda ventilationen 2016.

Hur lång tid tar det att byta ventilationen och var tar ni vägen när (om) det görs?

Förskolans Mia Gunsarfs skriver i ett mejl att: "Efter flera år av fruktlösa förhandlingar med föreningen ser vi inte att en lösning är förestående. Vi är i uppfattningen om att föreningen inte har eller kommer att ha för avsikt att byta ut ventilationssystemet vilket för oss innebär att vi inte kan fortsätta bedriva en verksamhet i lokaler som inte uppfyller kraven för en förskola."

På förskolans hemsida står det redan nu att verksamheten stänger ner i sommar.

Bostadsrättsföreningen anser sig ha på fötterna

Bostadsrättsföreningen vill inte säga så mycket om tvisten just nu utan hänvisar till att det pågår en diskussion mellan parternas juridiska ombud.

– Dock kan jag säga att vi inte hade gjort ett ärende av saken och anlitat en advokat om vi inte kände att vi hade tillräckligt på fötterna. I dagsläget har vi inga konkreta besked att ge, säger Lucas Jakobsson, styrelseledamot i Lavetten 15.

Påverkar även grannförskolan

Förskolan Villa Gorilla ligger vägg i vägg med Sputnik. De fick precis som Sputnik nedslag på ventilationen men till skillnad från grannförskolan har de valt att lägga ner diskussionen med bostadsrättsföreningen. Enligt förskolechefen Lena Zetterlund finns inget skrivet i hyreskontraktet gällande ansvar för reparationen – utan förskolan har utgått från något som fastighetsägaren ska ha sagt muntligen. Och då de inte har råd att reparera ventilationen själva kommer de flytta till nya lokaler i slutet på september.

Problem med förskole-ventilationer

Ventilationer som låter för högt är inget nytt problem bland Stockholms förskolor. När miljöförvaltningen underkänner är det bara att åtgärda problemet. Miljöförvaltningen vänder sig i första hand till verksamheten i lokalen och de är då deras ansvar att åtgärda fel. Om det inte är så att något annat står skrivet i kontraktet.