BYGGE. På denna mark utanför stadshuset kan det grävas, om detaljplanen för Sundbypark går igenom i kommunfullmäktige. Foto: Ulrica Andersson

Förskola tvistefråga när nytt område klubbas

770 bostäder, varav ett 15-våningshus, är på väg att klubbas i kommunfullmäktige. Efter drygt tre år hade Socialdemokraterna velat dra planerna en vända till.

  • Publicerad 10:04, 17 sep 2018

Det betyder inte att man kan bygga hur som helst.

Nästa måndag hålls det sista mötet i kommunfullmäktige i nuvarande konstellation – oavsett vem som styr kommande mandatperiod så ändras mandatfördelningen något mellan partierna den 15 oktober.

Ett av de större ärendena handlar om att klubba en detaljplan för 770 bostäder. Planuppdraget gavs våren 2015 av det dåvarande S-ledda styret och var en del av ett större stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen och Ör.

Sedan dess har ärendet tröskats genom samråd och granskning. Efter drygt tre år är det nu dags att gå till beslut.

Fem nya kvarter planeras, med bostadshus i höjder på mellan två och nio våningar. Ett hus kommer att bli 15 våningar.

Socialdemokraterna hade nu velat återremittera förslaget. De är kritiska till hur planerna för en förskola är anpassade efter en I ur och skur-förskola som Skanska tecknat avtal med.

Nuvarande förslag innebär att intilliggande grönområden används som en del av utemiljön, något som medför att det blir svårare för någon annan typ av förskola att använda lokalerna i framtiden. S vill att förskolans egen gård utökas.

"Självklart kan man ha samarbetspartners och tänka långsiktigt, men det betyder inte att man kan bygga hur som helst", skriver oppositionsrådet Peter Schilling (S) i ett yrkande i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet håller med. Men ingen annan stämde in i yrkandet och förslaget har gått igenom i kommunstyrelsen.

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, riktar kritik mot Socialdemokraternas återremissyrkande som skulle innebära en försening på omkring sex månader innan en förskola står klar.

Tillräckliga ytor är inte den enda parametern som är viktig, enligt Mikael T. Eriksson som lyfter pedagogiken och att det finns andra förskolor i kommunen som inte heller uppfyller Boverkets rekommendationer.

– Vi skulle kunna ha en asfaltsöken med 50 kvadratmeter per barn, säger han.

Men S menar väl att lokalerna ska kunna användas oavsett pedagogik?

– Det är inte så vi jobbar med stadsplanering, att om 15–20 år kanske det flyttar in någon annan, säger Mikael T. Eriksson.

Att detaljplanearbetet tagit drygt tre år redan nu, förklarar han dels med omfattningen på projektet och dels med att det bland annat behövs en bra utfart till Enköpingsvägen för trafiken när flera projekt är på gång samtidigt.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Stor polisinsats i Hallonbergen

Nyheter Polisen förtegen Polisen är på plats i Hallonbergen med anledning av ett misstänkt brott.fredag 5/7 15:44

Citybanan igång igen efter röklarm

Nyheter SL flaggar för förseningar och trängsel Rökutveckling i Citybanan gjorde att pendeltågstrafiken stoppades under onsdagen.onsdag 3/7 12:23

Tågluffa med SL-kortet i sommar

Nyheter Så upplever du norra länet med pendeln och tuben Allt fler väljer att skippa både flyg och bil för att istället resa med mer miljövänliga alternativ som tåg. Och vad passar väl då bättre än att semestra på hemmaplan, med de färdmedel som lyder...måndag 1/7 16:25
Stockholm Direkt