BYGGE. På denna mark utanför stadshuset kan det grävas, om detaljplanen för Sundbypark går igenom i kommunfullmäktige. Foto: Ulrica Andersson

Förskola tvistefråga när nytt område klubbas

770 bostäder, varav ett 15-våningshus, är på väg att klubbas i kommunfullmäktige. Efter drygt tre år hade Socialdemokraterna velat dra planerna en vända till.

  • Publicerad 10:04, 17 sep 2018

Det betyder inte att man kan bygga hur som helst.

Nästa måndag hålls det sista mötet i kommunfullmäktige i nuvarande konstellation – oavsett vem som styr kommande mandatperiod så ändras mandatfördelningen något mellan partierna den 15 oktober.

Ett av de större ärendena handlar om att klubba en detaljplan för 770 bostäder. Planuppdraget gavs våren 2015 av det dåvarande S-ledda styret och var en del av ett större stadsutvecklingsprojekt i Hallonbergen och Ör.

Sedan dess har ärendet tröskats genom samråd och granskning. Efter drygt tre år är det nu dags att gå till beslut.

Fem nya kvarter planeras, med bostadshus i höjder på mellan två och nio våningar. Ett hus kommer att bli 15 våningar.

Socialdemokraterna hade nu velat återremittera förslaget. De är kritiska till hur planerna för en förskola är anpassade efter en I ur och skur-förskola som Skanska tecknat avtal med.

Nuvarande förslag innebär att intilliggande grönområden används som en del av utemiljön, något som medför att det blir svårare för någon annan typ av förskola att använda lokalerna i framtiden. S vill att förskolans egen gård utökas.

"Självklart kan man ha samarbetspartners och tänka långsiktigt, men det betyder inte att man kan bygga hur som helst", skriver oppositionsrådet Peter Schilling (S) i ett yrkande i kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet håller med. Men ingen annan stämde in i yrkandet och förslaget har gått igenom i kommunstyrelsen.

Mikael T. Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande, riktar kritik mot Socialdemokraternas återremissyrkande som skulle innebära en försening på omkring sex månader innan en förskola står klar.

Tillräckliga ytor är inte den enda parametern som är viktig, enligt Mikael T. Eriksson som lyfter pedagogiken och att det finns andra förskolor i kommunen som inte heller uppfyller Boverkets rekommendationer.

– Vi skulle kunna ha en asfaltsöken med 50 kvadratmeter per barn, säger han.

Men S menar väl att lokalerna ska kunna användas oavsett pedagogik?

– Det är inte så vi jobbar med stadsplanering, att om 15–20 år kanske det flyttar in någon annan, säger Mikael T. Eriksson.

Att detaljplanearbetet tagit drygt tre år redan nu, förklarar han dels med omfattningen på projektet och dels med att det bland annat behövs en bra utfart till Enköpingsvägen för trafiken när flera projekt är på gång samtidigt.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Staden vill ändra 504:ans rutt

Nyheter Önskar förbättra kommunikationen till idrottsanläggningar Sundbybergs stad vill se en ny sträckning av buss 504 för att Ursviksbor ska få det enklare att komma till simhallen och andra idrottsanläggningar på Sundbybergs IP.fredag 19/4 15:30

Hur brukar du fira påsk?

Nyheter Resa till fjällen, gå på äggjakt eller bara ta det lugnt. Svaren blev många när vi frågade folk på stan hur de brukar fira påsk.torsdag 18/4 10:37

Hon är häxa i Blåkulla – på riktigt

Nyheter Feministen Rosie Björkman kom ut för 30 år sedan Hon tvekar inte att kalla sig häxa. Men Rosie Björkman kokar varken grodsoppa eller äter små barn.torsdag 18/4 5:57