Förskolan Balingsnäs är tänkt att rivas för att ersättas med en byggnad i två våningar. Foto: Sara Ringström

Förskolan Balingsnäs kan rivas och dubblas i storlek

Kommunen planerar att riva förskolan Balingsnäs för att istället bygga en dubbelt så stor förskola på höjden. Möjligheten till grundskolelokaler på tomten ska också utredas.

  • Publicerad 12:49, 13 nov 2017

I Huddinge finns en stor brist på förskoleplatser, särskilt i områden där det byggs mycket nya bostäder.

– Balingsnäs är inte den del med allra störst brist på förskoleplatser. Men det här är ett exempel på när vi faktiskt ligger före i detaljplanarbetet. Vi släcker inte bara en eld, säger Christian Ottosson (C), ordförande i natur- och byggnadsnämnden.

På natur- och byggnadsnämndens möte den 20 november ska beslut fattas om att ta fram en ny detaljplan för tomten där förskolan Balingsnäs ligger.

Förskolan Balingsnäs är byggd på 1970-talet i en våning och har plats för ungefär 80 barn. Nu planeras istället en byggnad i två våningar för att rymma 160 barn. Den nya detaljplanen är dessutom tänkt att utöka förskolans tomt med 1000 kvadrameter till totalt 8000 kvadratmeter.

Kan få grundskolelokaler

För att ta höjd för framtida behov ska möjligheten till att inkludera grundskoleplatser i den nya byggnaden utredas.

– Behovet vi ser just nu är framförallt förskoleplatser. Men det här är första steget av många, så vill vi ändå att man tittar och scannar av behovet på grundskolesidan, säger Christian Ottosson.

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.