PROTEST. För några veckor sedan protesterade barn, föräldrar och boende i seniorbostäderna mot förslaget. Foto: Leif Oldenburg

Förskolan Bollen kan tvingas flytta

Förlorar Solna stad i Mark- och miljööverdomstolen så får förskolan Bollen flytta. Det är innebörden i stadens yttrade till domstolen.

  • Publicerad 16:05, 8 apr 2019

Det låter helt galet. Får man verkligen göra så?

Även den kommunala förskolan Stråket får i så fall leta efter nya lokaler.

– Det låter helt galet. Får man verkligen göra så? Det här är ett auktoritärt förhållningssätt som väcker olustkänslor, säger Annika Malmborg som har barn på Bollen.

Striden om förskolan Bollen i Råsunda och de planerade bostäderna i kvarteret har pågått sedan vintern 2016.

Den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten vill bygga drygt 200 hyresrätter i kvarteret.

Föräldrar, närboende, förskolan och boende i seniorbostäderna har protesterat mot detaljplanen som de anser ger barnen på Bollen för lite utomhusyta – cirka åtta meter per barn om alla är ute samtidigt.

Samtliga instanser har hittills gått på stadens linje och godkänt planen. Nu har striden nått högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Boverket har i ett yttrande gett föräldrarna stöd. Verket rekommenderar 40 kvadratmeter utomhusyta per barn och skriver i sitt yttrande till domstolen:

”Den överklagade detaljplanen i Solna kommun uppfyller inte de krav på friyta som ställs.

Nu har Solna stad formulerat ett svar på Boverket yttrande. Förslaget kommer upp på kommunstyrelsens sammanträde den 15 april.

I svaret hänvisar Solna stad till tidigare domstolsutslag och framhållet att Boverkets rekommendation om friytor för förskolebarn saknar stöd i lagstiftning och måste ses som ”målsättningar och inte riktvärden”.

Om domstolen trots detta går på Boverkets linje yrkar Solna stad att användningsområdet ”förskola” stryks i planen. Det innebär att även den kommunala förskolan Stråket tvingas flytta från kvarteret.

”Behovet av lokaler för de berörda förskolorna får då tillgodoses på annat håll”, avslutar förvaltningen sitt förslag till beslut.

– Vi har lagt till det yrkandet för att kunna gå vidare med planen även om domstolen går på Boverket linje, säger byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius (M).

Om byggplanerna får grönt ljus kan det enligt honom i framtiden bli aktuellt med någon form av sammanhängande lekyta som sammanbinder Bollen med Råsunda torg.

– Den frågan lever i högsta grad, säger Torsten Svenonius.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/striden-om-bollen-nara-avgorande/repscv!7ZNbE5IbU4FUFQrazEhAA/

Striden om Bollen

Den kommunala bostadsstiftelsen Signalisten vill bygga 225 nya hyreslägenheter i kvarteret Bollen i Råsunda.

Enligt detaljplaneförslaget ska bara bostadshuset på Parkvägen mot Råsunda torg bevaras. Övriga byggnader i kvarteret på Stråkvägen, Vintervägen och Idrottsgatan rivs och ersätts med nya bostadshus på mellan fem och sju våningar.

Den utegård som barnen på Montessoriförskolan Bollen och den kommunala förskolan Stråket delat på krymper avsevärt.

I stället har Solna stad föreslagit att gräsmattan ut mot Parkvägen ska användas som Bollenbarnens nya uteplats.
 

YTAN. Utomhusplatsen för Bollens barn är tänkt att ligga på gräsmattan nedanför seniorlägenheterna, till vänster om Parkvägen och parkeringsplatsen. Foto: Leif Oldenburg Foto: Leif Oldenburg

Stockholm Direkt