Huddinge styrs av en koalition mellan Huddingepartiet, Drevvikenpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Foto: Henrik Lindstedt

Förskolan ska få mer pengar 2019

Efter den massiva kritiken om situationen i Huddinges förskolor lovar den styrande koalitionen mer pengar. I mål och budget för 2019 lägger de fokus på barn och unga.

  • Publicerad 16:08, 8 maj 2018

Chefer har slutat för att de inte längre kan stå för den verksamhet de bedriver och personalen har vid upprepade tillfällen gått ut och protesterat i lokala medier. Sparkraven som den politiska ledningen har riktat mot Huddinges förskolor har under det senaste året fått hård kritik.

Kritikerna, bland annat oppositionspartierna och Lärarförbundet, har pekat på att uppräkningen av förskolans budget i år var för liten. Den täckte inte löneökningarna.

Förskolepersonal larmar: Sparkraven går ut över barnen

Nu kan det bli ändring på det. När den styrande koalitionen presenterade sina prioriteringar inför förhandlingarna om mål och budget 2019, lovade de ett dubbelt så stort tillskott till förskolan jämfört med årets budget.

– Av de politiska prioriteringarna vi gör går ungefär två tredjedelar till förskolan och skolan, sade Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

I årets budget räknades förskolenämndens budget upp med två procent, vilket justerades något i våras när kommunfullmäktige sköt till ytterligare 7,5 miljoner. Nu lovar de styrande partierna en sammanlagd uppräkning på fyra procent 2019, vilket innebär totalt 16,8 miljoner extra jämfört med den ordinarie pris- och löneökningen.

– Det här för att se till att vi får mer resurser för att kunna ha mindre barngrupper och ökat antal förskolelärare och ge mer pengar till barn i behov av särskilt stöd. Det här är en rekordsatsning på förskoleverksamheten, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.

Delad bild om krisen i Huddinges förskolor

Den högre pengen ska klara av att täcka de höga löneökningarna och lämna pengar kvar till annat.

På grund av de besparingar som förskolan har gjort det senaste året riskerar barngrupperna att bli större. Men det senaste året har faktiskt barngrupperna minskat i Huddinge och med den här satsningen tror Karl Henriksson att de kommer fortsätta minska.

– Målet är att vi ska närma oss länssnittet under 2019, säger Karl Henriksson.

Även grundskolan ska få ett större tillskott nästa år. Uppräkningen av grundskolenämndens budget ska uppgå till knappt tre procent jämfört med två procent 2018. Satsningen ska bland annat gå till att utveckla skolans digitala verktyg och på så sätt minska den administrativa bördan på lärare och rektorer.

I juni ska kommunfullmäktige rösta om mål och budget 2019.

Koalitionens prioriteringar för budget 2019

Huddinge kommuns totala budget 2019 kommer att ligga på 6 miljarder kronor.

– Höjd förskolepeng. 16,8 miljoner extra utöver ordinarie uppräkning, totalt 4 procent.

– Höjd skolpeng. Budgeten räknas upp med 2,9 procent jämfört med 2 procent i årets budget.

– 3 miljarder kommande tre år till nya skolor, förskolor och äldreboenden

– 50 miljoner till nya gång- och cykelvägar

– 56 miljoner till parker och lekplatser

– 84 miljoner till nya vägar

– 60 miljoner till underhåll av vägar

– Ny utvecklingsplan för Skogås

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.