LJUSMANIFESTATION. På onsdag hålls en ljusmanifestation på Hugo Sabels torg och i Suseboparken för att uppmärksamma att barnkonventionen blir lag nästa år. "Vi är många som ser den nya lagstiftningen som viktig för barnens rätt i samhället och i världen", säger Birgitta Andrén, enhetschef för Väsby kommunala förskolor. Foto: Mostphotos/Privat

Förskolebarn tänder ljus för barnkonventionen

Suseboparken och Hugo Sabels torg fylls med ljus – och sång. På onsdag uppmärksammar förskolebarn i Väsby att Barnkonventionen blir lag 2020.

  • Publicerad 11:30, 14 nov 2019

Vi är många som ser den nya lagstiftningen som viktig för barnens rätt i samhället och i världen

Det är rektorerna på Väsby kommunala förskolor som har tagit initiativ till en ljusmanifestation på Barnkonventionens dag den 20 november. Närmare 900 barn, och deras vårdnadshavare, har bjudits in att delta i manifestationen, som även uppmärksammar att Barnkonventionen blir lag från nästa år.

– Vi vill med den här gemensamma ljusmanifestation visa att vi ser barnen som fullvärdiga individer med egna rättigheter. Vi är många som ser den nya lagstiftningen som viktig för barnens rätt i samhället och i världen, säger Birgitta Andrén, enhetschef för Väsby kommunala förskolor.

Implementera barnkonventionen på förskolorna

Väsby kommunala förskolor har under året arbetat med att implementera barnkonventionen på de åtta förskolor som kommunen driver.

Själva manifestationen hålls på både Hugo Sabels torg och i Suseboparken mellan klockan 17 och 19 onsdag den 20 november.

– Vi kommer att sjunga och barnen har fått göra ljuslyktor på förskolan. Även syskon, släkt och vänner välkomna, säger Birgitta Andrén.

Den nya lagen innebär större skyldigheter och möjligheter för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus. Upplands Väsby kommun använder sedan ett par år tillbaka den så kallade barnchecklistan; alla tjänsteutlåtanden ska innehålla noteringar om hur barnens synpunkter tagits tillvara.

– Jag är glad att barnkonventionen nu blir svensk lag. Med detta ökar vi medvetenheten och insatserna ytterligare om barnrättsperspektivet så att barnets rättigheter stärks, kommenterar Per Nelson (L), tf ordförande i utbildningsnämnden.

MANIFESTATION. Suseboparken är platsen för onsdagens ljusmanifestation. Foto: Charlotte Arwedsson

Ljusmanifestation för att fira barnkonventionen

När: 20 november kl 17-19

Plats: Hugo Sabels torg och Suseboparken

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till Barnkonventionens dag.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt