Sista versen? Förskolan Myrstacken är en av de förskolor som kan stänga när kommunen ska effektivisera. Foto: Tullingepartiet

Förskoleföräldrar JO-anmäler kommunen

Utbildningsförvaltningen har brutit mot skolagen i sin hanteringen av föreslaget att stänga förskolan Myrstacken i Tullinge villastad. Det menar en grupp föräldrar som nu JO-anmäler kommunen.

  • Publicerad 15:30, 29 mar 2019

Förskolan Myrstacken är en av de förskolor i Botkyrka som kan stänga när kommunen ska effektivisera organisationen. Beslutet skulle egentligen ha klubbats i utbildningsnämnden redan 12 mars, men efter att beslutsunderlaget bedömdes som alltför tunt blev beslutet uppskjutet till nämndens möte i april.

Nu har föräldrar på förskolan JO-anmält utbildningsförvaltningen över av den planerade nedläggning.

– Det finns ingen plan och ingen framförhållning. Kommunen jobbar med kniven mot strupen och då blir det så här - fort och fel, säger Lina Emilsson som har barn på förskolan.

Hon var en av de 39 föräldrar som skrivit under JO-anmälan. Hon menar att underlaget som beslutet om stängningen ska fattas på är alltför tunt och saknar barnperspektivet. Till exempel har förvaltningen inte tagit hänsyn till söktrycket.

– Det har alltid varit högt söktryck på Myrstacken. Vi hade ren och skär tur som fick plats för vårt yngsta barn. De andra barn har vi haft långt bort på grund av platsbrist. Jag får panik av att tänka på att det ska bli så igen, säger hon.

Hon och de andra föräldrarna bakom anmälan menar att utbildningsförvaltningen stoppat informationen om planerna om nedläggningen från att nå föräldrarna.

Dels ska förvaltningen ha fått personalen på förskolan att inte berätta om planerna.

– I skollagen står det att föräldrarådet ska ta upp frågor som påverkar förskolans verksamhet, barn och föräldrar, men när vi hade föräldraråd i februari sa förskolechefen ingenting om planerna, trots att hon visste om dem, säger Lina Emilsson.

Enligt anmälan till JO satte förvaltningen munkavel på förskolepersonalen. "Personalen har uppfattat utbildningsförvaltningens agerande som hot med risk för repressalier och har därför mot sin vilja hållit tyst mot oss drabbade familjer med rädsla för sina jobb och relationen till sin arbetsgivare", står det i anmälan.

Dessutom ska förvaltningen ha vilselett utbildningsnämnden till att tro att föräldrarna varit involverade i utredningen, menar föräldrarna i anmälan.

Om utbildningsnämnden beslutar att förskolan ska stänga så kommer det ske 1 juli.

Utbildningsförvaltningens direktör Mikael Caiman Larsson har ännu inte tagit del av JO-anmälan men säger att det finns fog för självkritik i hur förvaltningen har kommunicerat med föräldrarna.

– Vi är inte nöjda med hur detta gjorts och vi synar oss själva, säger han.

Förvaltningen jobbar nu med att förbättra sin kommunikation.

– Vi lyfter in kommunikationsperspektivet i alla verksamhetsområden och har det som en stående punkt på agendan inom resp verksamhetsområde, beredning och i förvaltningsledningen. I den här situationen försöker vi retroaktivt se till att alla nås av den information de behöver, säger han.

Beslut om förskolestängningar skjuts upp