Oroad. Alexandra Odendotter, Årstadal, har ett barn på förskolan Hovet. Hon tycker att det är en oroande trend om fler barn tas in för att budgeten ska gå ihop. "Den här förskolan fungerar jättebra och personalen har hundra procent koll på vad som händer men det blir svårare med fler och fler barn. Som förälder vill man ju att de ska hinna se ens eget barn utan att de jobbar ihjäl sig". Foto: Sacharias Källdén

Förskolor i Söderort tvingas ta in fler barn

Förskolor i Årstadal och Liljeholmen har ett tufft ekonomiskt läge och tar nu in fler barn – trots politikers vallöfte att minska barngrupperna i stadsdelen.

  • Publicerad 08:00, 6 mar 2019

Det är inte rimligt att jag bemöter det här. Det har gått bara två månader med vår budget, så jag drar inte den slutsatsen.

Det är Årstabergs förskoleenhet med 650 barn på förskolorna Sturehill, Hovet, Spåret, Svängen, Torget, Höjden och Berget som nu tar in fler barn för att kunna hålla budgeten.

Det uppger förskolechefen Anna Maria Brunner, som anser att barnomsorgspengen inte har höjts tillräckligt i förhållande till löneökningarna.

– Där har vi ett glapp. För mig blir det ännu mer kännbart med krav på löneökningar eftersom jag rekryterar nu. Jag har startat flera nya verksamheter och öppnar en till förskola i maj, säger Anna Maria Brunner.

Akut brist på förskoleplatser i Liljeholmen

Försklechef: "För stramt"

Hur många fler barn det blir per förskola varierar mellan ett par till tre barn, uppger Anna Maria Brunner. Idag går det 15-16 barn i småbarnsgrupperna och 18-21 barn i grupperna med äldre barn på enhetens förskolor.

Ni ska ju minska barngrupperna, nu tar ni istället in fler barn, hur ser du på det?

– Det är så. Vi ska också ha fler förskollärare och de ska ha högre löner. Ekvationerna går inte riktigt ihop, säger Anna Maria Brunner.

Hon är också kritisk till den ersättning förskolorna i området får för barn i behov av särskilt stöd och att förskolorna inte har fått några extra pengar för arbetet med att införa skolplattformen.

– Jag är van att sköta stora ekonomier och vet att jag kan det här. Men nu tycker jag att det är för stramt, säger hon.

Politiker duckar frågan

Abit Dundar (L), ordförande i stadsdelsnämnden, gjorde i valrörelsen en stor sak av att barngrupperna måste minska.

Trots vallöftet - förskolegrupperna blir större i Söderort

När StockholmDirekt söker honom för en kommentar om att förskolor nu istället tar in fler barn för att få ihop sin ekonomi blir han märkbart frustrerad över frågan och hänvisar till stadsdelens tjänstemän. Slutsatsen att barngrupperna ökar tycker han är felaktigt.

– Det är inte rimligt att jag bemöter det här. Det har gått bara två månader med vår budget, så jag drar inte den slutsatsen. Det är för tidigt, säger Abit Dundar (L).

Barngrupperna ska minska

Avdelningschefen för förskolan på stadsdelsförvaltningen Gunilla Davidsson delar inte bilden att förskolorna har det tuffare än tidigare. Hon anser inte heller att barngrupperna ökar enbart av ekonomiska skäl.

– Barnomsorgspengen har aldrig kompenserat för löneökningar. Vi tar alltid in fler barn på våren, för då är efterfrågan högre, för att sen minska på hösten. Det beror både på ekonomin och barnomsorgsgarantin, säger Gunilla Davidsson.

Hon understryker att förvaltningen nu kartlägger lokaler och stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd för att kunna frigöra resurser och minska barngrupperna. Hon hoppas att det arbetet ska ge resultat i höst.

Så säger föräldrar till barn på förskolan Hovet vid Liljeholmen

Foto: Sacharias Källdén

Emma Apelhult, Årstadal: "Nu är det en rimlig barngrupp. Pedagogerna gör ett grymt jobb men att öka antalet barn känns svårt. Jag tycker att man har nått ett tak. För mig är det här en jätteviktig fråga. Jag vill ju att min dotter Lilly ska vara trygg och få den hjälp och det stöd hon behöver"

Foto: Sacharias Källdén

Magnus Kjäll, Nybohov:

"Jag vill säkert som alla föräldrar att det ska satsas mer pengar till förskolan och skolan för att det ska gå att anställa fler så att förskolan slipper trolla med scheman och ta in fler barn. Sen litar jag ändå på att de klarar av fler barn i verksamheten. Jag har fullt förtroende för pedagogerna".

Stora barngrupper i Hägersten-Liljeholmen

Den grönblåa majoritetens har lovat att minska barngrupperna i stadsdelen.

Målet i år är det ska vara högst 14 barn i barngrupperna med 1-3 åringar och högst 18 barn i barngrupperna 4-5 åringar.

I snitt har barngrupperna i stadsdelen ökat de senaste åren, från 15,5 barn per avdelning 2014 till 16,6 barn per avdelning 2018.

Kommunfullmäktiges mål är att det ska vara som mest 16 barn per avdelning.

Hägersten Liljeholmen ligger också över fullmäktiges mål att det ska vara max 4,9 barn per anställd i förskolan. I stadsdelen är den siffran 5,4 barn per anställd.

Tipsa oss! Hur ser det ut på din förskola?

Växer barngrupperna på din förskola? Maila oss webben@direktpress.se