Ljuset i tunneln. "Det har varit väldigt tufft, det är inget att sticka under stol med. Men nu ser vi ljuset i tunneln", säger Anette Johansson, rektor för Kräppla förskoleområde. Till vänster Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande. Foto: Mostphotos/Henrik Lindstedt

Förskolornas miljonskulder skrivs av

Efter flera år av nedskärningar och saftiga skuldåterbetalningar så kommer återbäringen till Huddinges förskolor. Det sista av skulden, 10,5 miljoner kronor, skrivs av och mer pengar skjuts till inför nästa år.

  • Publicerad 15:52, 30 okt 2019

I dag presenterade Tomas Selin (C), ordförande i förskolenämnden, en ny ekonomisk plan för Huddinges förskolerektorer. Efter flera tuffa år med besparingar ska de nu få en belöning.

Förskolornas kvarvarande skuld på 10,5 miljoner ska skrivas av och skolpengen ska höjas med 6,3 procent.

Det glädjer Anette Johansson, rektor i Kräppla förskoleområde.

– Det känns jättebra. För att en göra lång historia kort har det varit väldigt väldigt tufft de senaste åren. Vi har brottats med att betala tillbaka skulderna och samtidigt få en budget i balans. Vi har slitit våra gråa hår ända ner till pedagogerna som har gjort allt för att bibehålla den höga kvaliteten för barnens bästa, säger hon.

Barngrupperna i Huddinges förskolor växer

När den styrande koalitionen presenterade sin budget för 2020 var det dyster läsning. Ingen av nämnderna skulle kompenseras för löneökningar och inflation. Därför har det varit svårt att hitta de extra pengarna till förskolorna.

Genom att skriva av skulden kan barnpengen höjas med 3 procent. Resten har vaskats fram genom att tajta till på den centrala förvaltningen.

– Vi har bland annat dragit ner på en specialpedagogtjänst som har varit vakant ett tag nu, säger Tomas Selin.

Oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång (S) välkomnar beslutet, men riktar samtidigt kritik mot den styrande koalitionen.

– Det är klart det är bra med mer resurser, det är något vi har föreslagit under en längre tid. Förskolenämndens underskott är ett resultat av koalitionens politik som gav för lite uppräkningar under flera års tid. 

Betalat tillbaka över 30 miljoner

2017 gick Huddinges kommunala förskolor back med 19,6 miljoner kronor. Då hade förskolorna redan gått back flera år i rad. Inför 2018 hade förskolorna därför en total skuld på 37,8 miljoner till kommunfullmäktige.

Det fick den politiska ledningen att reagera. De fattade ett beslut som innebar besparingar och ett skarpt krav på återbetalning. Sedan dess har förskolorna börjat visa positiva siffror och lyckats få en ekonomi i balans.

Förskolepersonal larmar: Sparkraven går ut över barnen

– På väldigt kort tid har förskolorna betalat tillbaka den skulden. Det här blir som en belöning för att de lyckats vända ekonomin, säger Tomas Selin (C), förskolenämndens ordförande.

Var har man hittat pengarna?

– Dels har det handlat om att inte förlänga visstidsanställningar. Barngrupperna har växt. Vi har dragit ner på vikarier, fortbildning och IT-satsningar. Och vi har hållit koll på vilka inköp man gör, säger Tomas Selin.

När de kommunala förskolornas resterande skuld skrivs av krävs det att kommunen kompenserar de fristående förskolorna. Det kommer kosta 4,5 miljoner kronor.

Den rödgröna oppositionen har kritiserat koalitionens hantering av förskolornas underskott. Miljöpartiet var särskilt skarpa i sin kritik och krävde redan i början av 2018 att hela skulden skulle skrivas av.

– Det koalitionen egentligen gjorde när de krävde återbetalning av skulden var att de i praktiken sänkte skolpengen för de kommunala förskolorna. Det är väldigt orättvist mot de barn som råkade gå i förskolan under de här åren, säger Anders Lönroth (MP).

Tomas Selin (C) menar dock att en avskrivning då inte hade varit ekonomiskt möjlig.

– Vi har styrningsprinciper som säger att skulder ska återbetalas. Samtidigt ska fristående skolor kompenseras om skulder skrivs av. När MP föreslog det första gången hade nämnden också en stor skuld, som nu är återbetalad. Vi hade inte kapitalet att lägga fram ett sådant förslag, säger han.

Utöver den utökade barnpengen föreslår Tomas Selin att 6 miljoner kronor ska betalas ut till förskolorna som en engångssumma. De har frigjorts eftersom de yngre barnen har varit färre än beräknat.

Förskolepaketet har starkt politiskt stöd och väntas röstas igenom i kommunfullmäktige den 9 december.

Efter sparkraven: Extra miljoner till Huddinges förskolor

Delad bild om krisen i Huddinges förskolor

Förskolepaketet i korthet

Barnpengen höjs med 6,3 procent

Förskolornas resterande skuld på 10,5 miljoner skrivs av

Fristående förskolor kompenseras med 4,5 miljoner

En engångssumma på 6 miljoner betalas ut eftersom de yngre barnen i år har varit färre än beräknat

Visa merVisa mindre