Lillemor Samuelsson (V), vice ordförande i Bromma stadsdelsnämnd och Johan Paccamonti (M), ordförande i Bromma stadsdelsnämnd. Foto: Ellinor Prawitz/Emilia Öije Bergqvist

Förslag: De får mest pengar i Brommas budget 2020

Nytt år, nya möjligheter och utmaningar. Brommas budget i år ligger på 1,5 miljarder kronor – så här ska slantarna fördelas.

  • Publicerad 11:55, 8 jan 2020

Det är dags att sätta budgeten för Bromma 2020. Stadsdelsnämnden har lagt fram ett förslag, som snart ska upp i kommunstyrelsen.

Förslag till årets budget är 1 583 miljoner kronor.

Mest pengar i förslaget får äldreomsorgen i Bromma, 623,6 miljoner kronor. Det är en ökning med åtta miljoner jämfört med 2019.

– Vi har en befolkning som blir äldre och och äldre, och behöver svara upp för det inom äldreomsorgen. Både på de äldreboenden vi har, men även inom hemtjänsten och vårt förebyggande arbete så att de som vill kan bo kvar i sina hem, säger Johan Paccamonti (M), ordförande i stadsdelsnämnden.

Förskolan får 392,8 miljoner kronor, en minskning med 6,6 miljoner kronor jämfört med förra året.

– Det har i huvudsak med barnkullarna att göra. Sedan 2017 har antalet barn minskat i Brommas förskolor, säger Johan Paccamonti.

Socialtjänsten och fritiden får 478,7 miljoner kronor, och Johan Paccamonti lyfter satsningen på trygghet i Bromma. Vi har tidigare skrivit om ordningsvakter och en upprustning av Brommaplan. Nu har förvaltningen även påbörjat arbetet med att införa ett lokalt brottsförebyggande råd, där stadsdelsförvaltningen samverkar med polisen.

– Vi får information från polisen om olika områden och hur brottsstatistiken utvecklas, så att vi då ser om vi behöver göra någon typ av insats, säger Johan Paccamonti.

Han beskriver att en stram budget har lagts fram på grund av det ekonomiska läget i Sverige. Men vice ordförande, Lillemor Samuelsson (V), är kritisk.

– Vi har skrivit ett eget förslag till beslut, och ser med oro för hur det ska gå för Bromma 2020, inte minst ur ekonomisk synpunkt. Vi vet att antalet invånare ökar, och även priser och löner. Redan nu ligger Bromma back 15 miljoner kronor, vilket är en för stor kostym redan.

"Höj skattesatsen"

Hon anser att skatten istället bör höjas till drygt 18 kronor.

– En låg skattesats innebär mindre pengar till välfärden, men majoriteten prioriterar att behålla den. Tilldelningen till Bromma behöver öka med betydligt mer än 0,5 procent.

Budgeten för verksamhet för barn, kultur och fritid hamnar på 17,1 miljoner kronor, en minskning med 1,7 miljoner. Lillemor Samuelsson är kritisk.

– Man minskar budgeten samtidigt som man satsar på trygghet, men är trygghet ordningsvakter eller är det att se till att unga får en meningsfull fritidsverksamhet?

Andra satsningar i budgeten 2020:

Ett arbete med att hålla Bromma rent ska intensifieras genom bättre uppföljning. Nedskräpning ska åtgärdas inom 24 timmar efter mottagen anmälan.

Tillstånd för ordningsvakter ska sökas på fler platser i Bromma. I dag finns tillstånd för Brommaplan.

Tillsammans med miljöförvaltningen i Stockholms stad ska man börja ta fram en koldioxidbudget för att se hur Bromma effektivt kan minska klimatpåverkan. En miljö- och klimatsamordnare anställs på förvaltningen för att ytterligare öka takten i klimatomställningen.

Visa merVisa mindre