GRÖNARE. Mer grönt stråk och sommargågata på Fridhemsgatan föreslår S och V- Foto: Andreas Jennische/Arkivbild

Förslag: Gör Fridhemsgatan till sommargågata

En sommargågata på Fridhemsgatan skulle göra stråket mellan Fridhemsplan och Rålis trivsammare tycker S och V. Nu ska stadsdelen ta frågan vidare.

  • Publicerad 16:41, 8 jan 2020

Det är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lokalt som gått samman och lanserat förslaget om att göra en del av Fridhemsgatan, från Fridhemsplan till Rålambshovsparken, till sommargågata. På så sätt skulle gatan bli mysigare än sträckan är idag menar partierna, och på sikt även en permanent gångfartsgata

S: Bygg ihop Fridhemsplan med Rålis

"Det finns också möjlighet att göra vägen grönare och med färre p-platser" skriver partierna.

Stadsdelsförvaltningen håller med om att den delen av Fridhemsgatan har potential att bli både grönare och trivsammare. Gatan skulle kunna kopplas ihop bättre med Rålis och torghandeln vid Fridhemsplan och på så sätt bli en grön entré till parken.

Men stadsdelen äger inte rätten över gatumarken utan det, precis som med sommargågatorna, är trafikkontorets bord. Nu ska de därför inom kort diskutera saken med trafikkontoret.

Alla vill ha ett nytt torg på Kungsholmen

”Förvaltningen anser att en eventuell sommargågata och ett mer levande stadsrum längs Fridhemsgatan, skulle kunna öka upplevelsen av trygghet för fler som rör sig till och från Rålambshovsparken. Samtidigt har särskilt den nedre delen av gatan, karaktären av en lugn bostadsgata. En eventuell sommargågata skulle förmodligen ändra den känslan, vilket också behöver tas i beaktan.”

LISTA: Fler sommargågator i Stockholm nästa år

Till denna säsong ser det däremot ut att vara kört. På Kungsholmen blir det sommargågator eller sommartorg på Hornsbergs strand, Norra Agnegatan och Holger Bloms plats vid Norr Mälarstrand i år enligt tidigare beslut från trafiknämnden.