Medborgarförslag. En Östermalmsbo föreslår att stadsdelen placerar ut stugor på olika ställen på Östermalm. Foto: Maja Brand

Förslag: Inför "socialstugor" för ungdomar på Östermalm

Förra veckan inkom ett medborgarförslag till stadsdelsförvaltningen om att staden bör införa "socialstugor" på Östermalm. I stugorna ska vilsna ungdomar kunna få rådgivning som ska förhindra att de hamnar på kriminell bana.

  • Publicerad 16:29, 27 jan 2020

Medborgarförslaget är en reaktion på explosionen på Gyllenstiernsgatan den 13 januari. Enbart polisen kan inte stoppa de kriminella gängen, menar Östermalmsbon.

Polisen: "En av de kraftigaste explosionerna vi haft i regionen"

"Det är en uppgift för stadsdelsnämnden att tillsammans med olika organisationer skapa en positiv stadsmiljö så att en ung generation inte hamnar i de kriminella gängen".

Östermalmsbon föreslår att stadsdelen börjar med "socialstugor" på Östermalm, vilket skulle bli liknande typ av stuga som valstugan, fast där representanter från stadsdelsnämnden, socialtjänsten och lämpliga organisationer finns tillgängliga för att ge rådgivning till ungdomar på glid och fångar upp dessa innan de hamnar på fel bana.

Östermalmsbon vill att nämnden tillsätter ett utskott som får i uppgift att utreda saken och det närmaste året föreslå en "socialstugeorganisation".