Stängt. Förra våren stängde Jakobsbergs simhall när det nybyggda Järfällbadet öppnade intill. Nu står lokalerna tomma i väntan på en ny verksamhet. Foto: Mikael Andersson

Förslag: Kultur- och senioraktiviteter i gamla simhallen

Ett allaktivitetshus med plats för kultur och idrott, och där seniorverksamheter får en viktig del. Det kan bli verklighet i Jakobsbergs gamla simhall, enligt ett nytt förslag som nu ligger på bordet.

  • Publicerad 16:26, 10 dec 2019

Sedan förra våren står den gamla simhallen i Jakobsberg tom, efter att nybyggda Järfällabadet öppnade intill.

Tidigare i höst klubbades en ny detaljplan för den gamla simhallen i kommunstyrelsen, vilket JärfällaDirekt rapporterade om. Den ger grönt ljus för exempelvis idrott, kultur, kontor, gymnasieskola och centrumverksamhet. Men då var det inte klart vad byggnaden faktiskt ska användas till.

Lägger förslag

Förra veckan presenterade äldrenämndens ordförande Lennart Nilsson (KD), ett förslag som nu ska utredas. Det gäller att se över om simhallen skulle kunna inrymma till exempel föreningslokaler för seniora verksamheter, och göra plats för till exempel konferenser.

– Jag ser ett seniorcenter framför mig i det här huset. Det kan röra sig om seniorgympa eller möteslokaler. Många verksamheter är trångbodda i dag, säger Lennart Nilsson.

Tanken är att utredningen ska ta reda på vilka behov som föreningslivet har. Nilsson ser också framför sig att den större bassängen, med tillhörande läktare, skulle kunna omvandlas till teaterscen. Vilka eventuella ombyggnationer som skulle krävas eller vad prislappen kan tänkas bli, finns det inga uppgifter om i nuläget.

– Runtom i Europa görs det renoveringar av industrilokaler för kulturella ändamål, där man behåller mycket av byggnadens karaktär. Det kan vara kul att se att det varit en simhall, och huset är unikt på så sätt att det är väldigt fina stora fönster med mycket ljusinsläpp, säger Lennart Nilsson.

Det kan hända med gamla simhallen i Jakobsberg

Förslaget får tummen upp

Även Torsten Friberg (C), ordförande i kultur- demokrati- och fritidsnämnden ser positivt på att omvandla simhallen till en plats för idrott och kultur.

– Vi saknar föreningslokaler i kommunen, och det är ingen tvekan om att det gamla badhuset skulle vara en bra miljö för föreningslivet, med närheten till alla anläggningar i området. Där skulle föreningar av olika slag också kunna få permanenta lokaler, säger Torsten Friberg.